Nabory

Nabór wniosków nr POWR.01.01.02-IP.10-02-001/17 na realizację projektów pozakonkursowych konkursowych PUP

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie nr: POWR.01.01.02-IP.10-02-001/17   w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z...

Ogłoszenie naboru wniosków na realizację projektów konkursowych - konkurs nr POWR.01.02.01-IP.10-02-002/16

  Ogłoszenie o konkursie nr POWR.01.02.01-IP.10-02-002/16 Wstępna informacja o naborze Nabór wniosków na projekty ukierunkowane na wsparcie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo – edukacyjnej osób młodych niezarejestrowanych w urzędzie pracy, w tym osób z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat...

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy 2016

Data aktualizacji: 27-01-2016 Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie nr: POWR.01.01.02-IP.10-02-001/16   w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe,...

Wyświetlanie 1 - 3 z 6 rezultatów.
Pozycji na stronę: 3

Wyniki naborów

Wyniki naboru nr POWR.01.01.02-IP.10-02-001/17 projekty pozakonkursowe (PUP)

Lista podpisanych umów w ramach naboru, projekty pozakonkursowe PUP (aktualizacja 22.09.2017r.) - pobierz plik Lista podpisanych umów w ramach naboru, projekty pozakonkursowe PUP (z dnia 4.05.2017r.) - pobierz plik Lista projektów pozakonkursowych wybranych do dofinansowania (według stanu na dzień 6.04.2017 r.) - ...

Wyniki naboru - konkurs nr POWR.01.02.01-IP.10-02-002/16

Zestawienie umów zawartych w ramach konkursu (z dnia 10.02.2017r.) - pobierz plik Zestawienie umów zawartych w ramach konkursu (z dnia 05.01.2017r.) - pobierz plik Listę rankingowa po procedurze odwoławczej (z dnia 17.01.2017r.) - pobierz plik Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z...

Wyniki naboru projektów w ramach Konkursu zamkniętego nr POWR.01.02.02-IP.10-02-002/15

Zestawienie zawartych umów w ramach Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (wg. stanu na 30.06.2016r.) - pobierz plik Zestawienie zawartych umów w ramach Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (wg. stanu na...

Wyświetlanie 1 - 3 z 10 rezultatów.
Pozycji na stronę: 3