System Obsługu Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) w ramach PO WER narzędzie służace do wdrażania (naboru wniosków) Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - przejdź do strony 

Aktualne instrukcje wypełniania wniosków oraz użytkownika - przejdź

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego powiatowego urzędu pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (wersja 1.5 z 4 października 2017 r.) - pobierz plik

Wersje archiwalne instrukcji:
 • Instrukcja użytkownika Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) w ramach PO WER dla wnioskodawców/ beneficjentów - pobierz plik
   
 • Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (styczeń 2017r.) - pobierz plik
   
 • Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego powiatowego urzędu pracy finansowanego ze środków Funduszu Pracy w ramach PO WER (wersja aktualna styczeń 2017 ) - pobierz plik
 • Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego powiatowego urzędu pracy finansowanego ze środków Funduszu Pracy w ramach PO WER (wersja archiwalna marzec 2015 oraz zakres zmian) - pobierz plik
 • Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego powiatowego urzędu pracy finansowanego ze środków Funduszu Pracy w ramach PO WER (wersja archiwalna styczeń 2015) - pobierz plik

System informatyczny (np. Centralny  System Informatyczny czy Lokalny System Informatyczny) służy do wspierania działań związanych z obsługą projektu od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie aż do momentu rozliczenia się z wydatków poniesionych w projekcie.
 
Centralny System Informatyczny jest prowadzony na poziomie krajowym i wspiera realizację wszystkich programów współfinansowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020. Z Centralnym Systemem Informatycznym połączone są systemy informatyczne prowadzone w ramach poszczególnych programów (np. Lokalne Systemy Informatyczne).
 
Za pomocą systemu informatycznego możesz:
 • wypełnić i złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu,
 • obsługiwać projekt od momentu podpisania umowy,
 • składać wnioski o płatność,
 • kontaktować się z instytucją odpowiedzialną za dane działanie lub poddziałanie, z którego otrzymałeś dofinansowanie na realizację swojego projektu.
 
Aby skorzystać z systemu, wejdź na stronę
Aktualna wersja Podręcznika Beneficjenta SL 2014 (wersja horyzontalna) wraz z innymi powiązanymi dokumentami - przejdż

FAQ - Baza personelu w aplikacji SL2014 - pobierz