Statystyki i analizy urzędu - Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy


Statystyki rynku pracy

Mapa bezrobocie Dolny Śląsk - Dolnośląski Rynek Pracy - Styczeń 2024

Wydawca treści

Powrót

Informacja o sytuacji na rynku pracy w woj. Dolnośląskim w Listopadzie 2023 roku.

Aktualna statystyka

Wyświetlanie 1 rezultatu.

Monitoring zawodów

Prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jednym z zadań samorządu województwa w zakresie polityki rynku pracy. Raport „Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie dolnośląskim w I półroczu 2014 roku" został opracowany według zaleceń metodycznych Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
 

ROK 2019

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie dolnośląskim Raport roczny - 2019  + aneks statystyczny

Informacja sygnalna za II półrocze 2019
Informacja sygnalna za I półrocze 2019 r.


ROK 2018
 

Raport MZDiN za rok 2018
Informacja sygnalna za II półrocze 2018 r.

Informacja sygnalna za I półrocze 2018 r.

ROK 2017


Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2017 r.

Informacja sygnalna za II półrocze 2017
Informacja sygnalna za I półrocze 2017r.

 

ROK 2016

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2016r.

Informacja sygnalna za II półrocze 2016 roku

Informacja sygnalna za I półrocze 2016 roku

 

ROK 2015

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2015r. – wersja 2
(W październiku i listopadzie br. firma Sygnity przygotowująca tabele z danymi do opracowania raportu dokonała ponownego naliczenia danych. Wymagało to skorygowania danych zamieszczonych w poprzednim raporcie przygotowanym w oparciu o dane zawarte we wcześniej naliczonych tablicach wynikowych. Nowa wersja raportu opracowana została na podstawie danych z 9 listopada br.)

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2015 r.

Raport z monitoringu za 2015 r.

Informacja sygnalna za 2015 r.

Informacja sygnalna za i półrocze 2015 roku

Zmiana metodologii prowadzenia monitoringu 2015


ROK 2014

Oferty zatrudnienia na dolnośląskim rynku pracy w 2014 r.

Raport 2014 część diagnostyczna

Tabele monitoring 2014r.

Raport I półrocze 2014r

Oferty zatrudnienia na dolnośląskim rynku pracy w I połowie 2014 r.
 

ROK 2013

Oferty zatrudnienia na dolnośląskim rynku pracy w 2013 r.

Raport z monitoringu zawodów za 2013 r.

Raport z monitoringu zawodów część prognostyczna za 2013 r.

Oferty zatrudnienia na dolnośląskim rynku pracy w I półroczu 2013 r.

Plik do pobrania

Zestawienie opracowano w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy na podstawie danych statystycznych z Załącznika 3 do sprawozdania MPiPS-01 za I półrocze 2013 r. W zestawieniu ujęto elementarne grupy zawodów. Podczas określania deficytu / nadwyżki dla poszczególnych grup zawodów pominięto te z nich, w których w I półroczu 2013 r. wpłynęło do10 ofert zatrudnienia lub  zarejestrowano do 10 bezrobotnych.

Archiwum

Załączniki
Aneks statystyczny_2019.xlsx (xlsx, 43 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę