Poradnik pt. Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej (wersja - luty 2017r.) - pobierz

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą - poradnik dla nowo powstałych przedsiębiorstw wydany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości

Zamówienia udzielane w ramach projektów. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów politykispójności 2014–2020 (18.05.2018r.) - pobierz plik

Poradnik dotyczący zasady równości szans kobiet i mężczyzn w funduszach unijnych na lata 2014-2020 (JAK REALIZOWAĆ ZASADĘ RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘŻCZYZN W PROJEKTACH FINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2014-2020) - pobierz dokument

Poradnik dobrych praktyk wizyt monitoringowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - pobierz plik

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji - pobierz dokument (wersja aktualna) / pobierz dokument (wersja archiwalna) / pobierz dokument (wersja archiwalna)

Centralny system teleinformatyczny SL2014:
- Podręcznik Beneficjenta SL 2014 ...więcej

Ulotka Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Spot radiowy promujący konkurs ogłoszony w 2015r.