Od 8 sierpnia 2018 r. , wszelkie nowe dokumenty i informacje poświęcone wdrażaniu przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy PO WER 2014-2020 są publikowane tylko w nowej stronie - przejdź do nowej strony.
W tej sekcji dowiesz się więcej o tym, dla kogo jest przeznaczony Program Wiedza Edukacja Rozwój, jakie projekty będzie można realizować dzięki wsparciu z tego programu.

Dla kogo przeznaczony jest POWER ?
   
Co można zrealizować dzięki wsparciu z Programu ?
   
Jakie formy wsparcia można realizować w Programie ?