System Obsługu Wniosków Aplikacyjnych (SOWA) w ramach PO WER narzędzie służace do wdrażania (naboru wniosków) Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - przejdź do strony 

Aktualne i archiwalne wersje instrukcji wypełniania wniosków oraz użytkownika - przejdź
 
System informatyczny (np. Centralny  System Informatyczny czy Lokalny System Informatyczny) służy do wspierania działań związanych z obsługą projektu od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie aż do momentu rozliczenia się z wydatków poniesionych w projekcie.
 
Centralny System Informatyczny jest prowadzony na poziomie krajowym i wspiera realizację wszystkich programów współfinansowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020. Z Centralnym Systemem Informatycznym połączone są systemy informatyczne prowadzone w ramach poszczególnych programów (np. Lokalne Systemy Informatyczne).
 
Za pomocą systemu informatycznego możesz:
  • wypełnić i złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach ogłoszonego konkursu,
  • obsługiwać projekt od momentu podpisania umowy,
  • składać wnioski o płatność,
  • kontaktować się z instytucją odpowiedzialną za dane działanie lub poddziałanie, z którego otrzymałeś dofinansowanie na realizację swojego projektu.
 
Aby skorzystać z systemu, wejdź na stronę
Aktualna wersja Podręcznika Beneficjenta SL 2014 (wersja horyzontalna) wraz z innymi powiązanymi dokumentami - przejdż

FAQ - Baza personelu w aplikacji SL2014 - pobierz