Od 8 sierpnia 2018 r. , wszelkie nowe dokumenty i informacje poświęcone wdrażaniu przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy PO WER 2014-2020 są publikowane tylko w nowej stronie - przejdź do nowej strony.


4.06.2018r.

Szkolenie  dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach w ramach Osi I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 POWER - Wrocław, 12 czerwca 2018 r.


Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje szkolenie „Zamykanie projektów konkursowych realizowanych w ramach Działania 1.2 POWER" dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach Osi I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielanie z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz - Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielanie z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - projekty konkursowe.
Spotkanie dla Beneficjentów zostanie zorganizowane w dniu  12.06.2018r. , Hotel Invite przy ul. Hubskiej 54 we Wrocławiu

Formularz zgłoszeniowy – pobierz plik

Osoby zainteresowane uczestnictwem w w/w spotkaniu proszone są o wypełnienie w/w formularza zgłoszeniowego i przesłanie go (do 8 czerwca 2018r. do godziny 11.00) na adres marcin.szewczak@dwup.pl
Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie przesłana zwrotnie do dnia 11 czerwca br. na adres e-mail, z którego przesłano zgłoszenie, informacja o treści „potwierdzam przyjęcie zgłoszenia na spotkanie informacyjne uzupełnione o informację wskazującą dokładny adres realizacji spotkania".

W przypadku dużego zainteresowania uczestnictwem w spotkaniach Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zastrzega sobie możliwość: ograniczenia liczby osób zgłoszonych na formularzu z jednej instytucji i/lub wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń, o czym powiadomi Państwa w przesłanej informacji zwrotnej dotyczącej zgłoszenia.
Organizator nie ponosi kosztów związanych z opłatami parkingowymi, ani innych opłat związanych z udziałem zakwalifikowanych osób w spotkaniach.

Prezentacja ze spotkania oraz materiał "Pytania Beneficjentów i odpowiedzi DWUP" - pobierz pliki

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.03.2017r.

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy organizuje szkolenie dla beneficjentów realizujących projekty w ramach w ramach Osi I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielanie z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - projekty konkursowe.
 
 
Szkolenie dla realizatorów projektów zostanie zorganizowane w dniu 13.03.2017r. w siedzibie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu, Al. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław, sala 306A III piętro - formularz zgłoszeniowy (formularz należy przesłać do 10 marca 2017r. do godziny 12.00)
 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu proszone są o wypełnienie właściwego dla danego spotkania formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres grzegorz.kucharski@dwup.pl
 
Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie przesłana zwrotnie do dnia: 10 marca br. do godziny 12.00 na adres e-mail, z którego przesłano zgłoszenie, informacja o treści „potwierdzam przyjęcie zgłoszenia na spotkanie informacyjne uzupełnione o informację wskazującą dokładny adres realizacji spotkania".

W przypadku dużego zainteresowania uczestnictwem w spotkaniach Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zastrzega sobie możliwość: ograniczenia liczby osób zgłoszonych na formularzu z jednej instytucji i/lub wcześniejszego zakończenia przyjmowania zgłoszeń, o czym powiadomi Państwa w przesłanej informacji zwrotnej dotyczącej zgłoszenia.

Organizator nie ponosi kosztów związanych z opłatami parkingowymi, ani innych opłat związanych z udziałem zakwalifikowanych osób w spotkaniach.