Rejestr Instytucji Szkoleniowych - Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy


Rejestr Instytucji Szkoleniowych

 

http://stor.praca.gov.pl/portal/#/ris

 

 

Komunikat dotyczący bezpłatności wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy dokonuje wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych na podstawie art. 20 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r., poz.1065 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz. U. z 2014r. poz. 781).

Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jest bezpłatny.

Informacja  w sprawie sposobu dokonania kontynuowania działalności szkoleniowej w 2018 r. przez instytucje szkoleniowe wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

Wnioski z kontynuacją działalności złożone do DWUP przed 01 stycznia 2018 r. nie będą podstawą do dokonania kontynuacji działalności szkoleniowej w programie RIS na kolejny rok.

Telefon kontaktowy: 74 886 65 47 lub 74 886 65 49

Informacja  w sprawie sposobu dokonania kontynuowania działalności szkoleniowej w 2018 r. przez instytucje szkoleniowe wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

Pliki do pobrania na stronie:

http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/rejestr-instytucji-szkoleniowych

PUBLIKACJE:


Analiza instytucji szkoleniowych z województwa dolnośląskiego, stan na 31.12.2012 r.

Analiza instytucji szkoleniowych z województwa dolnośląskiego, stan na 31.12.2016 r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę