Aktualności - Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy


Aktualności

 • Informacja o sytuacji na rynku pracy w woj. Dolnośląskim w Styczniu 2024 roku.

  W końcu stycznia 2024 w ewidencji powiatowych urzędów pracy województwa dolnośląskiego odnotowano 56 267 osób bezrobotnych. Według GUS stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie dolnośląskim wyniosła 4,7% i wzrosła o 0,3 punktu procentowego w stosunku do poprzedniego miesiąca.

 • Unijna pomoc w znalezieniu i uzyskaniu pracy na lepszych warunkach

  O dofinansowanie projektu w ramach ogłoszonego konkursu nr FEDS.07.09-IP.02-081/24 mogą ubiegać się Instytucje rynku pracy, Jednostki Samorządu Terytorialnego, Lokalne Grupy Działania, Organizacje pozarządowe. Aplikować o dofinansowanie można do 24 kwietnia br .

 • Za nami kolejny Konwent Dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy

  Wicedyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy  – Pani Alina Zaręba w dniach 06-08.03.2024 r.  wzięła udział w Konwencie Dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy. Gospodarzem wydarzenia był Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, który z Przewodniczącym Konwentu, Dyrektorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach  - Panem Grzegorzem Sikorskim przewodniczy w II półroczu br. pracom Gremium.   Główne cele działania Konwentu to współpraca pomiędzy wojewódzkimi urzędami pracy, wypracowanie wspólnych kierunków realizacji zadań oraz praca nad kształtowaniem polityki zatrudnienia i minimalizowaniem bezrobocia. Podczas...

 • Informacja o planowanym posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy

  Uprzejmie informujemy, że na 26 marca 2024 r. na godz. 10:30 planowane jest posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, powołanej na kadencję na lata 2021-2025.

 • Informacja o sytuacji na rynku pracy w woj. Dolnośląskim w Grudniu 2023 roku.

  Z końcem grudnia 2023 w ewidencji powiatowych urzędów pracy województwa dolnośląskiego odnotowano 52 970 osób bezrobotnych, w tym kobiety stanowiły 52,8% całej populacji bezrobotnych. Liczba osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy wyniosła 42 428. W grudniu 2023 pracodawcy zgłosili do powiatowych urzędów pracy 7 730 miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. Na 1 zgłoszone wolne miejsce pracy przypadało przeciętnie 0,8 nowo zarejestrowanego bezrobotnego. Według GUS stopa bezrobocia...

 • Cyfrowe kompendium wiedzy o regionalnym rynku pracy

  Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy informuje o uruchomieniu pod adresem www.obserwatoium.dwup.pl Cyfrowego kompendium wiedzy o regionalnym rynku pracy w ramach projektu pn. „Obserwatorium Rynku Pracy” realizowanego z Priorytetu nr 7 „Fundusze Europejskie na rzecz rynku pracy i włączenia społecznego na Dolnym Śląsku”, Działania nr 7.2 „Rozwój instytucji rynku pracy” Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

 • „Pomoc Techniczna FEDS DWUP-EFS+” - projekt zapewniający wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy

  „Pomoc Techniczna FEDS DWUP-EFS+” – projekt zapewniający wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy

 • Informacja o konferencji podsumowującej 11.01.2024

  11 stycznia 2024 r. odbyła się konferencja podsumowująca dotychczasowe działania w projekcie "Dolnośląska Strategia Rozwoju Edukacji Zawodowej". W konferencji wzięło udział ponad 120 osób reprezentujących środowisko edukacji, samorządu oraz biznesu, zainteresowanych rozwojem edukacji zawodowej na Dolnym Śląsku.

 • Informacja o sytuacji na rynku pracy w woj. Dolnośląskim w Listopadzie 2023 roku.

  Z końcem listopada 2023 w ewidencji powiatowych urzędów pracy województwa dolnośląskiego odnotowano 52 281 osób bezrobotnych. Według GUS stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie dolnośląskim wyniosła 4,4% , w kraju wskaźnik bezrobocia kształtuje się na poziomie 5%.Pracodawcy zgłosili do powiatowych urzędów pracy 4 963 oferty miejsc pracy i aktywizacji zawodowej, czyli 2 948 ofert pracy mniej niż w październiku 2023. Na 1 zgłoszone wolne miejsce pracy przypadało przeciętnie 1,4 nowo...

 • INFORMACJA O DZIAŁANOŚCI AGENCJI ZATRUDNIENIA

  Informujemy, że agencja zatrudnienia ma obowiązek przedstawiania w terminie od 1 - 31 stycznia 2024 r. informacji o działalności za 2023 r. Informacja o działalności agencji może zostać złożona w formie elektronicznej lub papierowej. Więcej informacji znajduje się w zakładce Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia.

 • Informacja o kontynuacji działalności w RIS na rok 2024

  Instytucja szkoleniowa wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) informuje właściwy wojewódzki urząd pracy o kontynuowaniu działalności szkoleniowej w kolejnym roku kalendarzowym, podając w terminie do 31 stycznia dane aktualne w stosunku do zawartych we wniosku o wpis do rejestru (Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie Rejestru Instytucji Szkoleniowych, tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 781). Więcej informacji znajduje się w zakładce REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH (RIS)

 • Spotkanie Dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy Zuzanny Bielawskiej z przedstawicielami Fundacji Ukraina

  W dniu 15.12.br. odbyło się spotkanie Dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy Zuzanny Bielawskiej z przedstawicielami Fundacji Ukraina, którą reprezentował Pan Igor Lisin Wiceprezes Zarządu. Spotkanie miało na celu podsumowanie realizacji projektu „Praca bez granic”.

 • Informacja o sytuacji na rynku pracy w woj. Dolnośląskim w Październiku 2023 roku.

  Z końcem października 2023 w ewidencji powiatowych urzędów pracy województwa dolnośląskiego odnotowano 51 956 osób bezrobotnych. Według GUS stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie dolnośląskim wyniosła 4,3% , w kraju 5% . Pracodawcy zgłosili do powiatowych urzędów pracy 7 911 miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. Na 1 zgłoszone wolne miejsce pracy przypadał przeciętnie 1 nowo zarejestrowany bezrobotny

 • Konferencja.: "Dolnośląska Strategia Rozwoju Edukacji Zawodowej - podsumowanie projektu”

  Serdecznie zapraszamy na konferencję pn.: "Dolnośląska Strategia Rozwoju Edukacji Zawodowej – podsumowanie projektu”, podczas której zostaną zaprezentowane wyniki prac nad Strategią Rozwoju Edukacji Zawodowej dla Dolnego Śląska. Termin: 11.01.2024 r. Miejsce: Aula Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW, ul. Strzegomska 55

 • Seminarium “Tworzenie i rozwój Centrów Usług Społecznych (CUS), w tym przy wsparciu Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska”.

  W związku z uruchamianym w grudniu 2023 roku konkursem wspierającym tworzenie i rozwój Centrów Usług Społecznych w ramach priorytetu 7.7 B FEDS - Dolnośląskie Forum Pomocy Społecznej oraz Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zapraszają do uczestnictwa w seminarium “Tworzenie i rozwój Centrów Usług Społecznych (CUS), w tym przy wsparciu Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska”.

Wyświetlanie 1 - 15 z 165 rezultatów.
Pozycji na stronę: 15

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę