Aktualności - Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy


Aktualności

 • Konwent Dyrektorów WUP

  Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy z dniem 1 lipca 2023 roku przejął przewodnictwo w Konwencie Dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy. 20 września br. odbędzie się posiedzenie stacjonarne, które będzie doskonałą płaszczyzną do dyskusji na temat bieżących wyzwań jakie stawia przed nami dzisiejszy rynek pracy.

 • Dolnośląska Strategia Rozwoju Edukacji Zawodowej

  W związku z realizacją projektu zmierzającego do wypracowania Dolnośląskiej Strategii Rozwoju Edukacji Zawodowej, Lider projektu – Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu planuje w najbliższym czasie przeprowadzić warsztaty wdrożeniowe dla interesariuszy z obszaru szeroko rozumianej edukacji zawodowej i rynku pracy.

 • Informacja o sytuacji na rynku pracy w woj. Dolnośląskim w Lipcu 2023 roku

  Z końcem lipca 2023 w ewidencji powiatowych urzędów pracy województwa dolnośląskiego odnotowano 52 831 osób bezrobotnych. Pracodawcy zgłosili do powiatowych urzędów pracy 6 881 miejsc pracy i aktywizacji zawodowej, czyli 735 ofert pracy mniej niż w lipcu 2022. Na 1 zgłoszone wolne miejsce pracy przypadał przeciętnie 1 nowo zarejestrowany bezrobotny. Według GUS stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie dolnośląskim wyniosła w lipcu 2023 r. 4,4%, utrzymała się zatem na tym samym poziomie, co...

 • Dolnośląskie perspektywy na pracę w UE II

  Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy otrzymał środki Unii Europejskiej na Projekt „Dolnośląskie perspektywy na pracę w UE II". Projekt realizujemy, aby pobudzić mobilność zawodową 80 mieszkańców Dolnego Śląska. Nasz cel to zwiększenie ich szans na zatrudnienie. Umożliwimy uzyskanie nowych lub wyższych kwalifikacji przez co najmniej 40 osób oraz podjęcie zatrudnienia przez minimum 32 osoby - w Polsce lub w krajach należących do sieci EURES. Z Projektu mogą skorzystać osoby od 18 r.ż., które dodatkowo są: polskimi bezrobotnymi lub poszukującymi pracy lub migrantami powrotnymi, a także polscy pracodawcy, którzy...

 • Projekt Modernizacja instytucji i służb regionalnego rynku pracy

  Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy realizuje projekt „Modernizacja instytucji i służb regionalnego rynku pracy" współfinansowany ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.   Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 Priorytet 7 „Fundusze Europejskie na rzecz rynku pracy i włączenia społecznego na Dolnym Śląsku" Działanie 7.2 „Rozwój instytucji rynku pracy" Nr projektu: FEDS.07.02-IP.02-0002/23   Okres realizacji projektu: 30.06.2023 – 31.12.2027 r. Wartość całkowita projektu: 5 200 000,00 zł Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 3 640 000,00...

 • Obserwatorium Rynku Pracy

  Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu informuje o rozpoczęciu realizacji projektu o znaczeniu strategicznym dla województwa pn. „Obserwatorium Rynku Pracy" finansowanego z programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.   Uchwała Nr 7256/VI/23 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie podjęcia Decyzji o dofinansowaniu projektu pn. "Obserwatorium Rynku Pracy" nr FEDS.07.02-IP.02-0001/23 w ramach Priorytetu nr 7 "Fundusze Europejskie na rzecz rynku pracy i włączenia społecznego na Dolnym Śląsku", Działania nr 7.2 "Rozwój instytucji rynku pracy" Programu...

 • Informacja o sytuacji na rynku pracy w woj. Dolnośląskim w Czerwcu 2023 roku.

  Z końcem czerwca 2023 w ewidencji powiatowych urzędów pracy województwa dolnośląskiego odnotowano 52 565 osób bezrobotnych. Według GUS stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie dolnośląskim wyniosła 4,4 % i spadła o 0,1 punktu procentowego w stosunku do poprzedniego miesiąca.

 • Przygotuj się do zmian na rynku pracy

  Rynek pracy w Polsce podlega nieustannym przemianom. Najlepszą drogą do poszukania swojej drogi zawodowej i znalezienie zatrudnienia jest gotowość pracodawców i pracowników do rozwoju i ciągłej nauki. Pomagają w tym fundusze unijne.

 • Lodołamacze 2023

  Wystartowała 18 edycja Kampanii Społecznej Lodołamacze 2023 – zapraszamy do udziału – szczegóły www.lodolamacze.info.pl

 • Spotkanie szkoleniowe dla potencjalnych wnioskodawców zainteresowanych naborem nr: FEDS.09.01-IP.02-019/23

  Spotkanie szkoleniowe dla potencjalnych wnioskodawców zainteresowanych naborem nr: FEDS.09.01-IP.02-019/23 Zapobieganie wykluczeniu z rynku pracy oraz usługi społeczne w zakresie mieszkalnictwa w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji – Typ projektów 9.1.A Zapobieganie wykluczeniu z rynku pracy oraz 9.1.B Usługi społeczne w zakresie mieszkalnictwa

 • Podnoszenie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia i instytucji rynku pracy oraz realizacja ukierunkowanych schematów mobilności transnarodowej EURES - ruszyły kolejne nabory w ramach Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska

  Uruchomiliśmy, kolejne niekonkurencyjne nabory wniosków o dofinansowanie projektów z FEDS. W tych naborach uzyskamy dofinansowanie projeków własnych Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

 • Fundusz Sprawiedliwej Transformacji dla Dolnego Śląska!

  Ogłosiliśmy pierwszy konkurs dla potencjalnych realizatorów projektów w ramach: „Podnoszenie i doskonalenie kompetencji w zakresie zielonej transformacji”. Kolejny na „Zapobieganie wykluczeniu z rynku pracy. Usługi społeczne w zakresie mieszkalnictwa” ogłosimy już 13 czerwca br.

 • Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska. Ruszyły pierwsze nabory.

  Program ten to blisko 11 miliardów złotych (z UE) dla dolnośląskich firm, samorządów, organizacji pozarządowych, podmiotów leczniczych i mieszkańców naszego regionu. Blisko 2,2 miliarda złotych to środki z "Europejskiego Funduszu Społecznego +"

 • Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy z tytułem Innowatora Branżowej Przedsiębiorczości

  Z przyjemnością informujemy, że wprowadzamy do naszej oferty Branżowe Symulacje Biznesowe – innowacyjne narzędzie do praktycznej nauki zakładania i prowadzenia biznesu.

 • Ruszyliśmy z naborami wniosków w ramach FEDS 2021-2027

  11 maja uruchomiliśmy pierwszy z naborów wniosków w ramach FEDS 2021-2027 - w trybie niekonkurencyjnym - projekt własny DWUP- Obserwatorium Rynku Pracy.

Wyświetlanie 1 - 15 z 141 rezultatów.
Pozycji na stronę: 15

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę