Rynek pracy - Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy


Rynek pracy

  • 1.304,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.565,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 652,10 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 38.884,02 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,2%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec grudnia 2022 r.
wykres statystyki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w partnerstwie z Fundacją Ukraina pozyskał dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na działania związane z aktywizacją zawodową i integracją społeczną cudzoziemców. Projekt pn. „Praca bez granic”, ma pomóc cudzoziemcom, którzy spotykają się z różnymi trudnościami, w tym ze znalezieniem...

Projekt pn. „Dolnośląska Strategia Rozwoju Edukacji Zawodowej”, realizowany jest w ramach Komponentu III Współpraca instytucjonalna na rzecz poprawy jakości i dopasowania kształcenia i szkolenia zawodowego (VET) oraz kształcenia ustawicznego, w ramach Programu Edukacja, finansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021.

„Praca ponad granicami – transgraniczny rynek pracy" „Praca ponad granicami – transgraniczny rynek pracy oraz przygotowanie do utworzenia przygranicznej sieci współpracy urzędów pracy na obszarze Euroregionu Nysa"

Czytaj więcej w temacie: Programy aktywizacyjne i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę