Rynek pracy - Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy


Rynek pracy

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 45.242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lutego 2024 r.

 

wykres statystyki

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy otrzymał środki Unii Europejskiej na Projekt „Dolnośląskie perspektywy na pracę w UE II". Projekt realizujemy, aby pobudzić mobilność zawodową 80 mieszkańców Dolnego Śląska. Nasz cel to zwiększenie ich szans na zatrudnienie. Umożliwimy uzyskanie nowych lub wyższych kwalifikacji przez...

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy realizuje projekt „Modernizacja instytucji i służb regionalnego rynku pracy" współfinansowany ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.   Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 Priorytet 7 „Fundusze Europejskie na rzecz rynku...

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu informuje o rozpoczęciu realizacji projektu o znaczeniu strategicznym dla województwa pn. „Obserwatorium Rynku Pracy" finansowanego z programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.   Uchwała Nr 7256/VI/23 Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie podjęcia...

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w partnerstwie z Fundacją Ukraina pozyskał dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na działania związane z aktywizacją zawodową i integracją społeczną cudzoziemców. Projekt pn. „Praca bez granic”, ma pomóc cudzoziemcom, którzy spotykają się z różnymi trudnościami, w tym ze znalezieniem...

Czytaj więcej w temacie: Programy aktywizacyjne i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę