Wojewódzka Rada Rynku Pracy - Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy


Wojewódzka Rada Rynku Pracy

Wojewódzka Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczo-doradczym Marszałka Województwa Dolnośląskiego w sprawach polityki rynku pracy.

Do zakresu działania Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy należy w szczególności:

 1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w województwie,
 2. ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy,
 3. opiniowanie projektu regionalnego planu działań oraz okresowych sprawozdań z jego realizacji,
 4. opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez wojewódzkie urzędy pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu województwa i sprawozdań z ich wykorzystania,
 5. składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w województwie,
 6. ocenianie okresowych sprawozdań z działalności Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy oraz przedstawianie Radzie Rynku Pracy okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia,
 7. delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy,
 8. opiniowanie wniosków o odwołanie dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy,
 9. opiniowanie wojewódzkich kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców,
 10. współpraca z Wojewódzką Radą Dialogu Społecznego, w szczególności w zakresie inicjowania programów i partnerstw na rzecz wzrostu zatrudnienia i rozwoju rynku pracy,
 11. opiniowanie wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja, przy uwzględnieniu zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności na rynku pracy.
 
 1. Uchwała Nr 1 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Branżowej Szkole I stopnia nr 2 w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Środzie Śląskiej.
 2. Uchwała Nr 2 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Branżowej Szkole II stopnia w Zespole Szkół Samochodowych w Legnicy.
 3. Uchwała Nr 3 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Zespole Szkół Samochodowych i Budowlanych w Głogowie.
 4. Uchwała Nr 4 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie
  z potrzebami rynku pracy w Technikum nr 16 w Zespole Szkół Nr 3 we Wrocławiu.
 5. Uchwała Nr 5 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Technikum w Zespole Szkół Elektronicznych w Jeleniej Górze.
 6. Uchwała Nr 6 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie.
 7. Uchwała Nr 7 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Policealnej Szkole Kosmetyki i Rozwoju Gamma w Kłodzku.
 8. Uchwała Nr 8 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Technikum w Zespole Szkół w Górze.
 9. Uchwała Nr 9 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Branżowej Szkole II stopnia w Zespole Szkół Ekonomicznych w Głogowie.
 10. Uchwała Nr 10 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Branżowej Szkole II stopnia w Zespole Szkół Technicznych
  i Ogólnokształcących w Głogowie.
 11. Uchwała Nr 11 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Technikum i Szkole Branżowej I stopnia w Powiatowym Zespole Szkół
  w Chojnowie.
 12. Uchwała Nr 12 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Technikum Zawodowym w Zespole Szkół w Szczawnie-Zdrój.
 13. Uchwała Nr 13 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Europejskiej Szkole Integracji Społecznej TERRA NOVA we Wrocławiu.
 14. Uchwała Nr 14 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Szwajcarskim Centrum Edukacji we Wrocławiu.
 15. Uchwała Nr 15 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Technikum nr 2 w Zespole Szkół Zawodowych w Wołowie.
 16. Uchwała Nr 16 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Technikum TEB Edukacja w Jeleniej Górze.
 17. Uchwała Nr 17 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Technikum TEB Edukacja w Wałbrzychu.
 18. Uchwała Nr 18 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Branżowej Szkole I stopnia nr 2 w Zespole Szkół nr 2 w Lubinie.
 19. Uchwała Nr 19 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu.
 20. Uchwała Nr 20 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Technikum w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Gryfowie Śląskim.
 21. Uchwała Nr 21 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Technikum TEB Edukacja we Wrocławiu.
 22. Uchwała Nr 22 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Branżowej Szkole II stopnia w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości w Kłodzku.
 23. Uchwała Nr 23 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Twardogórze.
 24. Uchwała Nr 24 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Europejskim Technikum Menedżerskim we Wrocławiu.
 25. Uchwała Nr 25 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie
  z potrzebami rynku pracy w Technikum w Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnicy.
 26. Uchwała Nr 26 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Technikum nr 4 w Zespole Szkół Elektronicznych w Bolesławcu.
 27. Uchwała Nr 27 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Policealnej Szkole Edukacji Europejskiej w Kłodzku.
 28. Uchwała Nr 28 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Policealnej Szkole TEB Edukacja w Wałbrzychu.
 29. Uchwała Nr 29 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy Policealnej Szkole TEB Edukacja we Wrocławiu.
 30. Uchwała Nr 30 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Policealnej Szkole TEB Edukacja w Jeleniej Górze.
 31. Uchwała Nr 31 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Technikum w Zespole Szkół i Placówek w Bolkowie.
 32. Uchwała Nr 32 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Policealnej Szkole Medycznej Epsilon w Dzierżoniowie.
 33. Uchwała Nr 33 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Technikum nr 1 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
  w Wołowie.
 34. Uchwała Nr 34 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Policealnej Szkole TEB Edukacja w Świdnicy.
 35. Uchwała Nr 35 w sprawie zaopiniowania wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.
 36. Uchwała Nr 36 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Branżowej Szkole II stopnia i Technikum w Zespole Szkół w Świebodzicach.
 37. Uchwała Nr 37 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Niepublicznej Szkole Policealnej TEB Edukacja w Legnicy.
 38. Uchwała Nr 38 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Niepublicznej Szkole Policealnej TEB Edukacja w Jeleniej Górze.
 39. Uchwała Nr 39 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Branżowej Szkole I stopnia w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie.
 40. Uchwała Nr 40 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Technikum w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze.
 41. Uchwała Nr 41 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Zespole Szkół Samochodowych i Budowlanych w Głogowie.
 42. Uchwała Nr 42 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Publicznej Szkole Policealnej Centrum Nauki i Biznesu ŻAK w Wałbrzychu.
 43. Uchwała Nr 43 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Niepublicznej Szkole Policealnej Medycznej ŻAK w Legnicy.
 44. Uchwała Nr 44 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Szkole Policealnej Stomatologicznej ŻAK w Legnicy.
 45. Uchwała Nr 45 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Niepublicznej Szkole Policealnej Opieki Medycznej ŻAK w Legnicy.
 46. Uchwała Nr 46 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Szkole Policealnej Stomatologicznej ŻAK w Lubinie.
 47. Uchwała Nr 47 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Szkole Policealnej Medycznej ŻAK w Lubinie.
 48. Uchwała Nr 48 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Szkole Policealnej CNiB ŻAK w Lubinie.
 49. Uchwała Nr 49 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Szkole Policealnej Medycznej ŻAK w Wałbrzychu.
 50. Uchwała Nr 50 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Szkole Policealnej Stomatologicznej ŻAK w Wałbrzychu.
 51. Uchwała Nr 51 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Szkole Policealnej Opieki Medycznej ŻAK w Wałbrzychu.
 52. Uchwała Nr 52 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Niepublicznej Szkole Policealnej TEB Edukacja w Lubinie.
 53. Uchwała Nr 53 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w ATUT Szkole Branżowej II stopnia we Wrocławiu.
 54. Uchwała Nr 54 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Branżowej Szkole II stopnia nr 2 w Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu.
 55. Uchwała Nr 55 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie.
 56. Uchwała Nr 56 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Szkole Medycznej TEB Edukacja w Wałbrzychu.
 57. Uchwała Nr 57 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Szkole Medycznej TEB Edukacja w Świdnicy.
 58. Uchwała Nr 58 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Szkole Policealnej Medycznej ŻAK w Legnicy.
 59. Uchwała Nr 59 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Szkole Policealnej CNiB ŻAK w Lubinie.
 60. Uchwała Nr 60 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Europejskiej Szkole Integracji Społecznej TERRA NOVA we Wrocławiu.
 61. Uchwała Nr 61 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Policealnej Szkole TEB Edukacja w Lubinie.
 62. Uchwała Nr 62 w sprawie wyboru przedstawicieli Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy we Wrocławiu do składu Komisji Konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
 63. Uchwała Nr 63 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Szkole Policealnej Centrum Nauki i Biznesu ŻAK we Wrocławiu.
 64. Uchwała Nr 64 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Szkole Policealnej Stomatologicznej ŻAK we Wrocławiu.
 65. Uchwała Nr 65 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Szkole Policealnej Opieki Medycznej ŻAK we Wrocławiu.
 66. Uchwała Nr 66 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Europejskiej Szkole Integracji Społecznej TERRA NOVA we Wrocławiu.
 67. Uchwała Nr 67 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Szkole Policealnej Stomatologicznej w Zgorzelcu.
 68. Uchwała Nr 68 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Studium Medycznym TEB Edukacja we Wrocławiu.
 69. Uchwała Nr 69 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Technikum TEB Edukacja we Wrocławiu.
 70. Uchwała Nr 70 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Technikum TEB Edukacja w Jeleniej Górze.
 71. Uchwała Nr 71 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Szkole Medycznej TEB Edukacja w Jeleniej Górze.
 72. Uchwała Nr 72 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Technikum TEB Edukacja w Legnicy.
 73. Uchwała Nr 73 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Niepublicznej Szkole Policealnej TEB Edukacja w Legnicy.
 74. Uchwała Nr 74 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Studium Medycznym TEB Edukacja w Lubinie.
 75. Uchwała Nr 75 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Branżowej Szkole II stopnia w Zespole Szkół nr 5 w Wałbrzychu.
 76. Uchwała Nr 76 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Technikum nr 1 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy.
 77. Uchwała Nr 77 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Policealnej Szkole TEB Edukacja w Wałbrzychu.
 78. Uchwała Nr 78 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Niepublicznej Szkole Policealnej TEB Edukacja w Wałbrzychu.
 79. Uchwała Nr 79 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Branżowej Szkole II stopnia w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu.
 80. Uchwała Nr 80 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Branżowej Szkole I stopnia „Elektroenergetyk" we Wrocławiu.
 81. Uchwała Nr 81 w sprawie oceny sprawozdania z działalności Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy za 2019 rok.
Załączniki
62-81.zip (zip, 3021 KB)
41_61.zip (zip, 3079 KB)
(2)uchwaly22-35.7z (7z, 2244 KB)
(2)uchwaly1-21.7z (7z, 3163 KB)

Uchwały WRRP podjęte w 2019 roku:

 1. Uchwała Nr 1 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1w Krzyżowicach.
 2. Uchwała Nr 2 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach.
 3. Uchwała Nr 3 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Publicznych w Kudowie-Zdrój.
 4. Uchwała Nr 4 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 w Lubinie.
 5. Uchwała Nr 5 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Gimnazjum nr 17 (od 01.09.2019 r. Technikum nr 18) we Wrocławiu.
 6. Uchwała Nr 6 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Powiatowym Zespole Szkół w Obornikach Śląskich.
 7. Uchwała Nr 7 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdnicy.
 8. Uchwała Nr 8 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Karpaczu.
 9. Uchwała Nr 9 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach.
 10. Uchwała Nr 10 w sprawie zaopiniowania projektu Dolnośląskiego Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2019.
 11. Uchwała Nr 11 w sprawie zaopiniowania wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.
 12. Uchwała Nr 12 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu.
 13. Uchwała Nr 13 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Zespole Szkół nr 2 w Lubinie.
 14. Uchwała Nr 14 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaniu.
 15. Uchwała Nr 15 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Zespole Szkół Hotelarsko-Turystycznych w Świdnicy.
 16. Uchwała Nr 16 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Zespole Szkół nr 3 Technikum nr 16 we Wrocławiu.
 17. Uchwała Nr 17 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości w Kłodzku.
 18. Uchwała Nr 18 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Technikum TEB Edukacja w Legnicy.
 19. Uchwała Nr 19 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Technikum w Zespole Szkół w Miliczu.
 20. Uchwała Nr 20 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Technikum TEB Edukacja w Lubinie.
 21. Uchwała Nr 21 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Technikum TEB Edukacja we Wrocławiu.
 22. Uchwała Nr 22 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Trzebnicy.
 23. Uchwała Nr 23 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Zespole Szkół nr 7 w Wałbrzychu.
 24. Uchwała Nr 24 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Regionalnym Ośrodku Edukacji w Szkole Policealnej we Wrocławiu .
 25. Uchwała Nr 25 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w „Euroconsulting" Polsko-Niemieckie Centrum Edukacji Biznesu w Szkole Policealnej dla dorosłych w Oleśnicy.
 26. Uchwała Nr 26 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu.
 27. Uchwała Nr 27 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystycznych w Jeleniej Górze.
 28. Uchwała Nr 28 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Zespole Szkół Ekonomicznych w Technikum nr 2 w Legnicy.
 29. Uchwała Nr 29 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Regionalnym Ośrodku Edukacji w Technikum we Wrocławiu.
 30. Uchwała Nr 30 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu.
 31. Uchwała Nr 31 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Głogowie.
 32. Uchwała Nr 32 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w  Zespole Szkół Ekonomicznych w Głogowie.
 33. Uchwała Nr 33 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze.
 34. Uchwała Nr 34 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Dolnośląskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu.
 35. Uchwała Nr 35 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Zespole Szkół w Głogowie.
 36. Uchwała Nr 36 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Zespole Szkół Politechnicznych w Głogowie.
 37. Uchwała Nr 37 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w  Zespole Szkół Ekonomicznych w Świdnicy.
 38. Uchwała Nr 38 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lubinie.
 39. Uchwała Nr 39 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 1 w Mrowinach w Szkole Branżowej I Stopnia przy MOW Mrowiny.
 40. Uchwała Nr 40 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Zespole Szkół w Jelczu-Laskowicach.
 41. Uchwała Nr 41 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Zespole Szkół nr 1 w Lubinie.
 42. Uchwała Nr 42 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystycznych w Jeleniej Górze.
 43. Uchwała Nr 43 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Regionalnej Szkole Turystycznej Technikum w Polanicy-Zdrój.
 44. Uchwała Nr 44 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaniu.
 45. Uchwała Nr 45 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Zespole Szkół nr 2 w Lubinie.
 46. Uchwała Nr 46 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Ludowie Polskim.
 47. Uchwała Nr 47 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Szkole Policealnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych
  w Jeleniej Górze.
 48. Uchwała Nr 48 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Branżowej Szkole I Stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jeleniej Górze.
 49. Uchwała Nr 49 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Technikum TEB Edukacja w Jeleniej Górze.
 50. Uchwała Nr 50 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Zespole Szkół Zawodowych w Wołowie.
 51. Uchwała Nr 51 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Zespole Szkół Mechanicznych w Bolesławcu.
 52. Uchwała Nr 52 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Branżowej Szkole Specjalnej I Stopnia w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Wałbrzychu.
 53. Uchwała Nr 53 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Policealnej Szkole Medycznej Epsilon w Dzierżoniowie.
 54. Uchwała Nr 54 w sprawie przyjęcia Stanowiska dotyczącego zmiany przepisów w zakresie wyrażania opinii przez wojewódzkie rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie i konsekwencji dla ich działania.
 55. Uchwała Nr 55 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Branżowej Szkole I Stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jeleniej Górze.
 56. Uchwała Nr 56 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu.
 57. Uchwała Nr 57 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych we Wrocławiu.
 58. Uchwała Nr 58 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zgorzelcu.
 59. Uchwała Nr 59 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Zespole Szkół w Górze.
 60. Uchwała Nr 60 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Zespole Szkół w Polkowicach.
 61. Uchwała Nr 61 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Policealnej Szkole TEB Edukacja i Studium Medycznym TEB Edukacja w Wałbrzychu.
 62. Uchwała Nr 62 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Zespole Szkół nr 5 w Wałbrzychu.
 63. Uchwała Nr 63 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Studium Medycznym TEB Edukacja w Lubinie.
 64. Uchwała Nr 64 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Studium Medycznym TEB Edukacja w Legnicy.
 65. Uchwała Nr 65 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Zespole Szkół Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie.
 66. Uchwała Nr 66 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Technikum nr 3 w Legnicy.
 67. Uchwała Nr 67 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Policealnym Studium KADRA we Wrocławiu.
 68. Uchwała Nr 68 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Studium Medycznym TEB Edukacja we Wrocławiu.
 69. Uchwała Nr 69 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Technikum nr 19 w Zespole Szkół nr 8 we Wrocławiu.
 70. Uchwała Nr 70 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w PRYMUS Szkoła Policealna we Wrocławiu.
 71. Uchwała Nr 71 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w  Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Zgorzelcu.
 72. Uchwała Nr 72 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Zespole Szkół nr 6 we Wrocławiu.
 73. Uchwała Nr 73 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Technikum Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Twardogórze.
 74. Uchwała Nr 74 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Medycznej Policealnej Szkole Sukces Edukacja we Wrocławiu.
 75. Uchwała Nr 75 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Dolnośląskiej Akademii Realizacji Dźwięku we Wrocławiu.
 76. Uchwała Nr 76 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w  Zespole Szkół Zawodowych w Bogatyni.
 77. Uchwała Nr 77 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Zespole Szkół Gastronomicznych we Wrocławiu.
 78. Uchwała Nr 78 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu.
 79. Uchwała Nr 79 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w GREENEDU Szkoła Policealna we Wrocławiu.
 80. Uchwała Nr 80 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Studium Medycznym TEB Edukacja w Jeleniej Górze.
 81. Uchwała Nr 81 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie.
 82. Uchwała Nr 82 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w  Szkole Policealnej dla Młodzieży w Lubaniu.
 83. Uchwała Nr 83 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Policealnej Szkole Edukacji Europejskiej w Głogowie.
 84. Uchwała Nr 84 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w GREENEDU Szkoła Policealna w Legnicy.
 85. Uchwała Nr 85 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Stacjonarnej i Zaocznej Policealnej Szkole Medycznej PASCAL w Lubinie oraz w Zaocznej Policealnej Szkole Zawodowej PASCAL w Lublinie.
 86. Uchwała Nr 86 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Stacjonarnej i Zaocznej Policealnej Szkole Medycznej PASCAL w Świdnicy oraz w Zaocznej Policealnej Szkole Zawodowej PASCAL w Świdnicy.
 87. Uchwała Nr 87 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Stacjonarnej i Zaocznej Policealnej Szkole Medycznej PASCAL w Jeleniej Górze oraz w Zaocznej Policealnej Szkole Zawodowej PASCAL w Jeleniej Górze.
 88. Uchwała Nr 88 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Stacjonarnej i Zaocznej Policealnej Szkole Medycznej PASCAL w Wałbrzychu oraz w Zaocznej Policealnej Szkole Zawodowej PASCAL w Wałbrzychu.
 89. Uchwała Nr 89 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Policealnej Szkole „Awangarda" w Zgorzelcu.
 90. Uchwała Nr 90 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Szkole Medycznej TEB Edukacja w Wałbrzychu.
 91. Uchwała Nr 91 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w NOVA Policealnej Szkole Zawodowej we Wrocławiu.
 92. Uchwała nr 92 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Zaocznej Policealnej Szkole Zawodowej Pascal oraz Zaocznej i Stacjonarnej Policealnej Szkole Medycznej Pascal w Legnicy.
 93. Uchwała nr 93 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Szkole Policealnej Biznesu w Głogowie.
 94. Uchwała nr 94 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Szkole Policealnej Medyk w Kłodzku.
 95. Uchwała nr 95 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Policealnej Szkole Produkcji Muzycznej we Wrocławiu.
 96. Uchwała Nr 96 w sprawie wyboru przedstawicieli Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy we Wrocławiu do składu Komisji Konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
 97. Uchwała Nr 97 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Policealnej Szkole Zawodowej Centrum Nauki Biznesu i Administracji we Wrocławiu.
 98. Uchwała Nr 98 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Europejskim Technikum Menadżerskim i Europejskiej Szkole Branżowej I Stopnia we Wrocławiu.
 99. Uchwała Nr 99 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Plus - Szkole Policealnej we Wrocławiu.
 100. Uchwała Nr 100 w sprawie wyrażenia opinii o zasadności kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Atut Lider Kształcenia Policealnej Szkole Medycznej w Legnicy.
 101. Uchwała Nr 101 w sprawie zaopiniowania wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.
 102. Uchwała Nr 102 w sprawie zaopiniowania sprawozdania z realizacji Dolnośląskiego Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia za rok 2018.
 103. Uchwała Nr 103 w sprawie wyrażenia opinii o zasadości ształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Branżowej Szkole I stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ząbkowicach Śląskichc
 104. Uchwała nr 104 w sprawie wyrażenia opinii o zasadości kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Policealnej Szkole Sukces we Wrocławiu
 105. Uchwała nr 105 w sprawie wyrażenia opinii o zasadości kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej Górze
 106. Uchwała nr 106 w sprawie wyrażenia opinii o zasadości kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Kłodzkiej Szkole Przedsiębiorczości w Kłodzku
 107. Uchwała nr 107 w sprawie wyrażenia opinii o zasadości kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Powiatowym Zespole Szkół w Żmigrodzie
 108. Uchwała nr 108 w sprawie wyrażenia opinii o zasadości kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Technikum nr 15 we Wrocławiu
 109. Uchwała nr 109 w sprawie wyrażenia opinii o zasadości kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Policealnej Szkole AWANGARDA w Zgorzelcu
 110. Uchwała nr 110 w sprawie wyrażenia opinii o zasadości kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Krzyżowicach
 111. Uchwała nr 111 w sprawie wyrażenia opinii o zasadości kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Branżowej Szkole I stopnia nr 5 w Zespole Szkół Zawodowych nr 5 we Wrocławiu
 112. Uchwała nr 112 w sprawie wyrażenia opinii o zasadości kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Policealnej Szkole Zzawodowej Centrym Nauki Biznesu i Administracji we Wrocławiu
 113. Uchwała nr 113 w sprawie wyrażenia opinii o zasadości kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Zespole Szkół Technicznych w Kłodzki
 114. Uchwała nr 114 w sprawie wyrażenia opinii o zasadości kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Noworudzkiej Szkole Technicznej w Nowej Rydzie
 115. Uchwała nr 115 w sprawie wyrażenia opinii o zasadości kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w:
  • Policealnej Szkole TEB Edukacja w Jeleniej Górze
  • Studium Medycznym TEB Edukacja w Jeleniej Górze 
 116. Uchwała nr 116 w sprawie wyrażenia opinii o zasadości kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Technikum nr 1 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy
 117. Uchwała nr 117 w sprawie wyrażenia opinii o zasadości kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Zespole Szkół nr 3 w Dzierżoniowie
 118. Uchwała nr 118 w sprawie wyrażenia opinii o zasadości kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Plus-Medycznej Szkole Policealnej we Wrocławiu
 119. Uchwała nr 119 w sprawie wyrażenia opinii o zasadości kształcenia zgodnie z potrzebami rynku pracy w Zespole Szkół MCKK w Lubinie

Uchwały i stanowiska WRRP na rok 2018

 1. Uchwała Nr 1 w sprawie w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Rudnej
 2. Uchwała Nr 2 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Branżowej Szkole I Stopnia w Nowej Rudzie
 3. Uchwała Nr 3 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Dolnośląskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu
 4. Uchwała Nr 4 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Branżowej Szkole I Stopnia nr 3 w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy
 5. Uchwała Nr 5 w  sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Publicznych w Kudowie Zdroju
 6. Uchwała Nr 6 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Zgorzelcu
 7. Uchwała Nr 7 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Branżowej Szkole I Stopnia w Zespole Szkół Zawodowych w Bogatyni
 8. Uchwała Nr 8 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Technicznych w Rakowicach Wielkich
 9. Uchwała Nr 9 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Technikum nr 6 w Głogowie
 10. Uchwała Nr 10 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Branżowej Szkole I Stopnia w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w  Bielawie
 11. Uchwała Nr 11 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kłodzku
 12. Uchwała Nr 12 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Złotoryi
 13. Uchwała Nr 13 w sprawie zaopiniowania w Technikum w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelinie
 14. Uchwała nr 14 w sprawie zaopiniowania w Technikum w Zespole Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu
 15. Uchwała Nr 15 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie
 16. Uchwała Nr 16 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół i Placówek w Bolkowie
 17. Uchwała Nr 17 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bierutowie
 18. Uchwała Nr 18 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlanych w Legnicy
 19. Uchwała Nr 19 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 5 w Wałbrzychu
 20. Uchwała Nr 20 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Środzie Śląskiej
 21. Uchwała nr 21 w sprawie zaopiniowania w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Oleśnicy
 22. Uchwała Nr 22 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Legnicy
 23. Uchwała Nr 23 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Jeleniej Górze
 24. Uchwała Nr 24 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Branżowej Szkole I Stopnia Nr 4 w Zespole Szkół Mechanicznych w Świdnicy
 25. Uchwała Nr 25 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Powiatowym Zespole Szkół w Żmigrodzie
 26. Uchwała Nr 26 w sprawie zaopiniowania projektu Dolnośląskiego Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2018
 27. Uchwała Nr 27 w sprawie zaopiniowania wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.
 28. Uchwała Nr 28 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych im Stanisława Staszica w Ząbkowicach Śląskich
 29. Uchwała Nr 29 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Szkole Policealnej Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu
 30. Uchwała Nr 30 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Górze
 31. Uchwała Nr 31 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Jana Wyżykowskiego w Głogowie
 32. Uchwała Nr 32 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Salezjańskich DON BOSCO we Wrocławiu
 33. Uchwała Nr 33 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda da Vinci w Głogowie
 34. Uchwała Nr 34 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze
 35. Uchwała Nr 35 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Publicznej Szkole Gastronomicznej HO-GA Branżowej we Wrocławiu
 36. Uchwała Nr 36 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 im. Jana Wyżykowskiego w Lubinie
 37. Uchwała Nr 37 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Politechnicznych w Głogowie
 38. Uchwała Nr 38 w sprawie zmiany Regulaminu Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy we Wrocławiu
 39. Uchwała Nr 39 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Lwówku Śląskim 
   


Pobierz uchwały z dnia 14.02.2018
Pobierz uchwały z dnia 27.02.2018
Pobierz uchwały z dnia 18.04.2018
Pobierz uchwały z dnia 27.04.2018
 

 

Uchwały i stanowiska WRRP na rok 2017

Uchwały WRRP podjęte w 2017 roku:
 

 1. Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy we Wrocławiu.
 2. Uchwała Nr 2 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy we Wrocławiu.
 3. Uchwała Nr 3 w sprawie przyjęcia Regulaminu Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy we Wrocławiu.
 4. Uchwała Nr 4 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Samochodowych i Budowlanych w Głogowie.
 5. Uchwała Nr 5 w  sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu.
 6. Uchwała Nr 6 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Elektronicznych i Gimnazjum nr 3 w Jeleniej Górze.
 7. Uchwała Nr 7 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie.
 8. Uchwała Nr 8 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 5 w Wałbrzychu.
 9. Uchwała Nr 9 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Bolesławcu.
 10. Uchwała Nr 10 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Środzie Śląskiej.
 11. Uchwała Nr 11 w sprawie zaopiniowania nowego kierunku kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 2 w Lubinie.
 12. Uchwała Nr 12 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych we Wrocławiu.
 13. Uchwała Nr 13 w sprawie zaopiniowania dwuletniego eksperymentalnego programu kształcenia w zawodach nieprzewidzianych w prowadzonej przez Ministra Edukacji Narodowej klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego w Policealnym Studium Animatorów Kultury „SKiBA" we Wrocławiu.
 14. Uchwała nr 14 w sprawie zaopiniowania sprawozdania z realizacji Dolnośląskiego Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia za rok 2016.
 15. Uchwała Nr 15 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kowarach
 16. Uchwała Nr 16 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze.
 17. Uchwała Nr 17 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szklarskiej Porębie.
 18. Uchwała Nr 18 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Bożkowie.
 19. Uchwała Nr 19 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Zespole Szkół Zawodowych w Bogatyni.
 20.  Uchwała Nr 20 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego
  w Zespole Szkół Logistycznych we Wrocławiu.
 21. Uchwała nr 21 w sprawie zaopiniowania wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.
 22. Uchwała Nr 22 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego
  w Zespole Szkół Ekonomicznych w Świdnicy.
 23. Uchwała Nr 23 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego
  w Zespole Szkół Handlowych i Usługowych w Bolesławcu.
 24. Uchwała Nr 24 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego
  w Technikum działającym w Zespole Szkół w Lubomierzu.
 25. Uchwała Nr 25 w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia zawodowego
  w Technikum nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Legnicy.
 26.  Stanowisko Nr 1 w sprawie zmian w planie Funduszu Pracy na 2018 rok.

Pobierz uchwały i stanowiska WRRP podjęte 2017 roku
Pobierz uchwały z dnia 24 kwietnia 2017
Pobierz uchwały z dnia 23 czerwca 2017
Pobierz uchwały z dnia 30 października 2017
Pobierz stanowisko z dnia 30 października 2017
 


Zobacz również:
Uchwały i stanowiska Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia 

Skład osobowy Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy

Skład osobowy Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy
(kadencja 2017-2021)

Na podstawie art.23 ust.2 i ust.6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zm.) Marszałek Województwa Dolnośląskiego zarządzeniem nr 32/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r. nr 39/2019 z dnia 27 marca 2019, 89/2019 z dnia 16 października 2019 powołał Wojewódzką Radę Rynku Pracy. W skład Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy we Wrocławiu na kadencję 2017-2021 wchodzą członkowie następujących struktur organizacyjnych:

 1. Andrzej Otręba - Przewodniczący WRRP - przedstawiciel Rady OPZZ  Województwa Dolnośląskiego;
 2. Roman Potocki - Wiceprzewodniczący WRRP - przedstawiciel Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego;
 3. Artur Sawrycz - Wiceprzewodniczący WRRP - przedstawiciel Konfederacji LEWIATAN;

 Pozostali członkowie Rady:

 1. Eugeniusz Chrzan - przedstawiciel Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych;
 2. Marian Dembiński - przedstawiciel NSZZ „Solidarność" Rolników Indywidualnych;
 3. Jarosław Dudkowiak - przedstawiciel Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego;
 4. Marcin Folmer - przedstawiciel Wrocławskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych;
 5. Marian Fornalski - przedstawiciel Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej;
 6. Mirosław Kaszkur - przedstawiciel Dolnośląskiej Izby Rolniczej;
 7. Marzena Berezowska - przedstawiciel Zarządu Wojewódzkiego Forum Związków Zawodowych;
 8. Kazimierz Kimso - przedstawiciel Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność";
 9. Marek Pasztetnik - przedstawiciel Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej;
 10. Katarzyna Sipurzyńska–Rudnicka - przedstawiciel nauki – Uniwersytet Ekonomiczny;
 11. Andrzej Wiewióra - przedstawiciel Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych;
 12. Marek Woron - przedstawiciel - Dolnośląskiej Loży Business Centre Club.

Skład osobowy Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia (kadencja 2013-2017)

Opiniowanie nowych kierunków kształcenia

Tryb postępowania

przy opiniowaniu nowych kierunków kształcenia w województwie dolnośląskim

 

 1. Dyrektor szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe składa wniosek o zaopiniowanie przez Wojewódzką Radę Rynku Pracy nowego kierunku kształcenia elektronicznie na adres e-mail: statystyka.dwup@dwup.pl 
  oraz w formie papierowej na adres:
  Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
  Al. Armii Krajowej 54, 50-541 Wrocław.
  tel. do sekretariatu WRRP 71/39-74-191
 1. Wojewódzka Rada Rynku Pracy wydaje opinię w sprawie wnioskowanego kierunku kształcenia na podstawie analizy złożonych dokumentów oraz informacji o sytuacji na rynku pracy odnośnie wnioskowanego kierunku kształcenia.
 2. Wniosek jest rozpatrywany na najbliższym posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy po dniu złożenia wniosku.
 3. Wojewódzka Rada Rynku Pracy wydaje - w formie uchwały - opinię w sprawie utworzenia nowego kierunku kształcenia. 

Plik do pobrania:

Wniosek o zaopiniowanie nowego kierunku kształcenia 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę