Konwent Dyrektorów WUP - Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy


Konwent Dyrektorów WUP - Baner

Szanowni Państwo,
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy z dniem 1 lipca 2023 roku przejął przewodnictwo w Konwencie Dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy.  20 września br. odbędzie się posiedzenie stacjonarne, które będzie doskonałą płaszczyzną do dyskusji na temat bieżących wyzwań jakie stawia przed nami dzisiejszy rynek pracy.

 

W dniach 20-22 września 2023 r. we Wrocławiu odbyło się Spotkanie Konwentu Dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy. W spotkaniu Konwentu, oprócz Dyrektorów WUP udział wzięła Pani Ewa Flaszyńska, Dyrektor Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej.  Pani Dyrektor przedstawiła zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, dotyczące środków z KFS. Prelegentem reprezentującym podczas spotkania Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej była natomiast Pani Joanna Orłowska, Naczelnik Wydziału Budżetu i Certyfikacji Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego, która przedstawiła zagadnienia związane z zamykaniem Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Podczas spotkania gościliśmy również Pana Jakuba Mielczarka, Dyrektora Biura Zarządu Związku Województw, który w ramach wsparcia Konwentu Dyrektorów WUP umożliwił przeprowadzenie szkolenia „Sztuka Wystąpień Publicznych".
Pani Zuzanna Bielawska Dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy referowała zagadnienia związane z projektami realizowanymi przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. Pani Alina Zaręba Wicedyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy przeprowadziła analizę podsumowania wdrażania tarczy antykryzysowej, natomiast Pan Bartosz Kotecki Wicedyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy przedstawił zagadnienia dotyczące naborów prowadzonych w ramach FEDS. Pan Maciej Kalski Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu podsumował działania w ramach projektu „Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce-etap II - pilotaż Centrów Integracji Cudzoziemców".


 
Załączniki
Agenda - Konwent Dyrektorów WUP.pdf (pdf, 1098 KB)
Notatka z Konwentu_20-22_09.docx (docx, 13 KB)

Posiedzenie Dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy – listopad 2023 r.

W dniach 23-24 listopada br. po raz kolejny Dyrektorzy Wojewódzkich Urzędów Pracy spotkali się stacjonarnie, by m.in. podsumować funkcjonowanie Zespołów Zadaniowych w poszczególnych obszarach rynku pracy, omówić wsparcie kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz nowoczesnych technologii w poradnictwie zawodowym.
W dniach 23-24 listopada 2023 r. w Karpaczu, odbyło się kolejne spotkanie Konwentu Dyrektorów WUP.
W dniu 23 listopada 2023 r. Pani Zuzanna Bielawska Przewodnicząca Konwentu Dyrektorów WUP powitała uczestników spotkania i otworzyła obrady Konwentu. Podczas spotkania prelegent reprezentujący Centralny Ośrodek Informatyki - Pani Renata Włodarczyk Starszy Specjalista Zespołu Wsparcia, omówiła zagadnienia związane z obowiązkiem stosowania e-Doręczeń. Następnie, dzięki uprzejmości Pana Jakuba Mielczarka Dyrektora Biura Związku Województw RP, uczestnicy spotkania uzyskali wsparcie ze Związku Województw RP w postaci szkolenia z zakresu e-Doręczeń, przeprowadzone przez Pana Beniamina Rozczyńskiego z Kancelarii Prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners. W II części spotkania, Koordynatorzy Zespołów Zadaniowych działających przy Konwencie Dyrektorów WUP, tj. Pan Michał Bruski – Koordynator Zespołu ds. badań i analiz rynku pracy, Pani Bożena Babynko – Koordynator Zespołu ds. poradnictwa zawodowego, Pan Adam Biernat – Koordynator Zespołu ds. rozwiązań systemowych funkcjonowania Publicznych Służb Zatrudnienia, Pani Edyta Klimowska-Bobula – Koordynator Zespołu ds. uczenia się przez całe życie oraz Pan Grzegorz Kozłowski Kierownik Zespołu ds. Kontroli w Katowicach w zastępstwie za Panią Izabelę Bywalec – Koordynatora Zespołu ds. zwalczania nadużyć finansowych, przedstawili podsumowanie funkcjonowania Zespołów zadaniowych w II półroczu br.
W dniu 24 listopada odbyły się prelekcje dotyczące programów i projektów realizowanych przez Wojewódzkie Urzędy Pracy. Pan Piotr Krzesiński Naczelnik Wydziału Badań i Analiz WUP w Lublinie przedstawił projekt realizowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności – „Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie". Reprezentanci WUP w Rzeszowie, przedstawili dwa projekty realizowane przez Urząd: Pan Piotr Moroch Kierownik CliPKZ zaprezentował „Nowoczesne technologie w poradnictwie zawodowym – oprogramowanie wirtualnej rzeczywistości" natomiast Pani Agata Gadziała Z-ca Kierownika Wydziału Projektów Własnych przedstawiła dotacyjny projekt własny WUP w Rzeszowie - „Rozwój przedsiębiorczości wśród ludzi młodych". Pani Alina Zaręba Wicedyrektor DWUP omówiła wyniki podsumowania rozliczeń wniosków z Tarczy antykryzysowej oraz przedstawiła do dyskusji projekt stanowiska Konwentu Dyrektorów WUP w sprawie zalecenia NIK dla MRiPS dotyczącego rozliczeń wniosków z Tarczy antykryzysowej COVID-19.
Pani Zuzanna Bielawska Przewodnicząca Konwentu Dyrektorów WUP podziękowała uczestnikom za zaangażowanie i aktywny udział podczas spotkania oraz zamknęła obrady Konwentu Dyrektorów WUP w Karpaczu.
 
Załączniki
AGENDA - Konwent Dyrektorów WUP - XI 2023.pdf (pdf, 223 KB)
Notatka - Spotkanie Konwentu Dyrektorów WUP 23-24 listopad 2023.docx (docx, 13 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę