Aktualności urzędu - Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy


Nagłówek

Aktualności

Informacja o działalności agencji zatrudnienia za 2017 rok

Zgodnie z art. 19f ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą, agencja zatrudnienia ma obowiązek przedstawiania informacji o działalności, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, za rok...

Informacja o sytuacji na rynku pracy w woj. Dolnośląskim we wrześniu 2017 roku.

W okresie od stycznia do września 2017 r. do urzędów pracy zgłoszono 125 124 oferty pracy. W analogicznym okresie roku ubiegłego zgłoszono 91496 oferty (o 21289 ofert mniej niż w bieżącym roku). Spadek liczby bezrobotnych oraz większa niż przed rokiem liczba zgłaszanych do urzędów pracy ofert zatrudnienia...

Dolny Śląsk aktywnie walczy z wykluczeniem społecznym - znamy listę zwycięskich projektów

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy rozstrzygnął konkurs skierowany na wsparcie projektów integracji społeczno-zawodowej. Projekty warte ponad 22 mln zł, pomogą 1.300 Dolnoślązakom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji. W poniedziałek, 30 października beneficjenci podpisali symbolicznie umowy w Inkubatorze Przedsiębiorczości...

Informacja o sytuacji na rynku pracy w woj. Dolnośląskim w sierpniu 2017 roku.

Według danych GUS stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie dolnośląskim wynosiła na koniec sierpnia 2017 roku 6,3%, poziom ten utrzymuje się od czerwca br. W kraju wskaźnik bezrobocia kształtuje się na poziomie 7% tj. o 0,1 punktu procentowego mniej w  porównaniu do miesiąca poprzedniego. Pobierz pełną...

Ogólnopolski Tydzień Kariery od poniedziałku na Dolnym Śląsku

Dziesiątki spotkań, debat, szkoleń oraz specjalna konferencja poświęcona zawodom rzemieślniczym a także liczne spotkania w szkołach i na uczelniach, targi pracy, gra miejska, a także wystawa rękodzieła penitencjariuszy zakładu karnego. W sumie kilkadziesiąt przedsięwzięć wspierających osoby, które szukają pracy lub planują...

Prawie 7 milionów na walkę z rakiem w regionie wałbrzyskim i legnicko-głogowskim

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy właśnie rozstrzygnął konkurs na profilaktykę nowotworową wśród 9.000 mieszkańców Dolnego Śląska. Ponad 6,8 mln zł warte są zwycięskie projekty, które będą realizowane dzięki unijnemu wsparciu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Obecnie przygotowywane są...

Kilkanaście nowych żłobków we Wrocławiu i okolicy - znamy rozstrzygnięcia

Konkurs na utworzenie nowych żłobków i miejsc w istniejących już placówkach na terenie ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego rozstrzygnięty. W czwartek, 7 września beneficjenci symbolicznie podpisali umowy związane z rozstrzygnięciami Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Dzięki temu prawie 15 mln zł – z unijnym...

Informacja o sytuacji na rynku pracy w woj. Dolnośląskim w lipcu 2017 roku.

W lipcu 2017 r. odnotowano w województwie dolnośląskim spadek liczby zarejestrowanych bezrobotnych w porównaniu do stanu na koniec poprzedniego miesiąca. Liczba bezrobotnych wynosiła 74468 osób i zmniejszyła się w omawianym okresie o 716 osób tj. o 1,0%. Dla porównania, w lipcu 2016 r. odnotowano spadek liczby...

Ruszają prace nad obligacjami społecznymi dla Dolnego Śląska - kolejne spotkania konsultacyjne od września

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy wspólnie z partnerami pracuje nad modelem wdrażania obligacji społecznych. Ma to być skuteczna pomoc dla osób bezrobotnych lub wykluczonych społecznie. Jeśli wszystko się powiedzie, to osoby, które potrzebują pomocy nie będą musiały szukać jej w licznych instytucjach, a znajdą ją w jednym...

Dolnoślązacy pytają o pracę i sprawdzają swoje kompetencje

Blisko 8 tysięcy Dolnoślązaków tylko w pierwszym półroczu 2017 r. skorzystało z poradnictwa i informacji zawodowej Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy (CIPKZ). Tak wynika z podsumowania sześciu miesięcy pracy w 2017 r. czterech Centrów Kariery we Wrocławiu, Wałbrzychu,...

Wyświetlanie 1 - 10 z 154 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę