Statystyki i analizy urzędu - Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy


Statystyki rynku pracy

Aktualna statystyka

Monitoring zasobów

Prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jednym z zadań samorządu województwa w zakresie polityki rynku pracy. Raport „Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie dolnośląskim w I półroczu 2014 roku" został opracowany według zaleceń metodycznych Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2017 r.

Informacja sygnalna za I półrocze 2017r.

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2016r.

Informacja sygnalna za II półrocze 2016 roku

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2015r. – wersja 2
(W październiku i listopadzie br. firma Sygnity przygotowująca tabele z danymi do opracowania raportu dokonała ponownego naliczenia danych. Wymagało to skorygowania danych zamieszczonych w poprzednim raporcie przygotowanym w oparciu o dane zawarte we wcześniej naliczonych tablicach wynikowych. Nowa wersja raportu opracowana została na podstawie danych z 9 listopada br.)

Informacja sygnalna za I półrocze 2016 roku

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2015 r.

Raport z monitoringu za 2015 r.

Informacja sygnalna za 2015 r.

Informacja sygnalna za i półrocze 2015 roku

Zmiana metodologii prowadzenia monitoringu 2015

Oferty zatrudnienia na dolnośląskim rynku pracy w 2014 r.

Raport 2014 część diagnostyczna

Tabele monitoring 2014r.

Raport I półrocze 2014r

Oferty zatrudnienia na dolnośląskim rynku pracy w I połowie 2014 r.

Oferty zatrudnienia na dolnośląskim rynku pracy w 2013 r.

Raport z monitoringu zawodów za 2013 r.

Raport z monitoringu zawodów część prognostyczna za 2013 r.

Oferty zatrudnienia na dolnośląskim rynku pracy w I półroczu 2013 r.

Plik do pobrania

Zestawienie opracowano w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy na podstawie danych statystycznych z Załącznika 3 do sprawozdania MPiPS-01 za I półrocze 2013 r. W zestawieniu ujęto elementarne grupy zawodów. Podczas określania deficytu / nadwyżki dla poszczególnych grup zawodów pominięto te z nich, w których w I półroczu 2013 r. wpłynęło do10 ofert zatrudnienia lub  zarejestrowano do 10 bezrobotnych.

Archiwum

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę