Przepis wykonawczy - Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy


Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 28 września 2022 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę