Aktualności - Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy


Aktualności

 • Dolny Śląsk aktywnie walczy z wykluczeniem społecznym - znamy listę zwycięskich projektów

  Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy rozstrzygnął konkurs skierowany na wsparcie projektów integracji społeczno-zawodowej. Projekty warte ponad 22 mln zł, pomogą 1.300 Dolnoślązakom, którzy znajdują się w trudnej sytuacji. W poniedziałek, 30 października beneficjenci podpisali symbolicznie umowy w Inkubatorze Przedsiębiorczości DAWG we Wrocławiu. W najnowszym konkursie DWUP dofinansowanie uzyskało 19 wniosków. – Projekty dedykowane do osób zagrożonych ubóstwem to działania bardzo odpowiedzialne. Wykluczenie społeczne to wciąż obszar, który wymaga interwencji, dlatego angażujemy na Dolnym Śląsku spore fundusze na ten...

 • Ogólnopolski Tydzień Kariery od poniedziałku na Dolnym Śląsku

  Dziesiątki spotkań, debat, szkoleń oraz specjalna konferencja poświęcona zawodom rzemieślniczym a także liczne spotkania w szkołach i na uczelniach, targi pracy, gra miejska, a także wystawa rękodzieła penitencjariuszy zakładu karnego. W sumie kilkadziesiąt przedsięwzięć wspierających osoby, które szukają pracy lub planują zmienić kierunek swojej kariery zawodowej zostanie zorganizowanych na Dolnym Śląsku. W poniedziałek, 16 października rusza Ogólnopolski Tydzień Kariery, współorganizowany przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy z wieloma partnerami rynku pracy.     Wykaz działań planowanych przez...

 • Prawie 7 milionów na walkę z rakiem w regionie wałbrzyskim i legnicko-głogowskim

  Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy właśnie rozstrzygnął konkurs na profilaktykę nowotworową wśród 9.000 mieszkańców Dolnego Śląska. Ponad 6,8 mln zł warte są zwycięskie projekty, które będą realizowane dzięki unijnemu wsparciu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Obecnie przygotowywane są umowy, które w najbliższych tygodniach zostaną podpisane. Wdrażaniem projektu nieprzypadkowo zajmuje się Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. – Wiele chorób cywilizacyjnych dotyka pracowników, osób aktywnych zawodowo, a to wprost negatywnie wpływa na rynek pracy. Wsparcie skierowane jest do...

 • Kilkanaście nowych żłobków we Wrocławiu i okolicy - znamy rozstrzygnięcia

  Konkurs na utworzenie nowych żłobków i miejsc w istniejących już placówkach na terenie ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego rozstrzygnięty. W czwartek, 7 września beneficjenci symbolicznie podpisali umowy związane z rozstrzygnięciami Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Dzięki temu prawie 15 mln zł – z unijnym wsparciem – przeznaczonych zostanie na 408 miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych. 10 placówek opieki powstanie we Wrocławiu, a pozostałe w okolicznych miejscowościach m. in. Długołęce, Kobierzycach, Wiszni Małej, czy Oleśnicy. Nowe żłobki to okazja, by rodzice maluchów zyskali szansę na powrót do...

 • Ruszają prace nad obligacjami społecznymi dla Dolnego Śląska - kolejne spotkania konsultacyjne od września

  Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy wspólnie z partnerami pracuje nad modelem wdrażania obligacji społecznych. Ma to być skuteczna pomoc dla osób bezrobotnych lub wykluczonych społecznie. Jeśli wszystko się powiedzie, to osoby, które potrzebują pomocy nie będą musiały szukać jej w licznych instytucjach, a znajdą ją w jednym miejscu. Prace prowadzone są w ramach projektu „DOLOS", realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach działania 4.1 „Innowacje społeczne".   – Dziś jest tak, że osoba bezrobotna albo wykluczona społecznie, korzystając ze wsparcie na przykład ze strony instytucji...

 • Dolnoślązacy pytają o pracę i sprawdzają swoje kompetencje

  Blisko 8 tysięcy Dolnoślązaków tylko w pierwszym półroczu 2017 r. skorzystało z poradnictwa i informacji zawodowej Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy (CIPKZ). Tak wynika z podsumowania sześciu miesięcy pracy w 2017 r. czterech Centrów Kariery we Wrocławiu, Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Legnicy.   – Centra Kariery to nasze jednostki, które specjalizują się w pomocy w znalezieniu nowych kompetencji. Badają predyspozycje zawodowe, przygotowują do rozmów z przyszłym pracodawcą, pomagają w konstruowaniu dokumentów aplikacyjnych. Słowem służą pomocą...

 • Nowe żłobki w Aglomeracji Wałbrzyskiej - znamy rozstrzygnięcia

  Konkurs na utworzenie nowych żłobków i miejsc w istniejących już placówkach na terenie ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej rozstrzygnięty. W poniedziałek, 10 lipca w wałbrzyskiej Starej Kopalni beneficjenci poznali oficjalne wyniki konkursu rozstrzygniętego przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy. Dzięki temu za 3,64 mln zł unijnego wsparcia sfinansowane zostaną 122 miejsca w żłobkach w gminie Stare Bogaczowice i w Świdnicy, a rodzice maluchów będą mieli szansę na powrót do pracy. Fundusze na rozwój lub wyposażenie żłobków i klubów malucha to nowość w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Dolnego Śląska. Obecnie trafiły do...

 • Konkurs plastyczny z nagrodami rozstrzygnięty

  Znamy finalistów konkursu plastycznego zorganizowanego przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy pn. „ Jak będę duży to będę pracować w Polsce, w Czechach lub w Niemczech" . W ramach konkursu otrzymaliśmy 39 prac w dwóch grupach wiekowych. Komisja konkursowa w I etapie konkursu wyłoniła 12 prac plastycznych, które ozdobią kalendarz na 2018 rok promujący partnerstwo EURES – TriRegio. Są to prace uczniów: Grupa wiekowa – klasy 1-3 Andrzej Horbanowicz - uczeń klasy 1, Szkoła Podstawowa w Niwnicach, Judyta Horbanowicz - uczennica klasy 1, Szkoła Podstawowa w Niwnicach, Oliwia Dubiel - uczennica klasy 3,...

 • Ponad 20 milionów złotych dla dolnośląskich rodzin

  W 23 powiatach i gminach Dolnego Śląska na konkretną pomoc mogą liczyć rodziny i osoby w trudnej sytuacji życiowej. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zakończył właśnie ostatni z ogłoszonych konkursów związanych z rozdysponowaniem unijnych milionów dla powiatowych centrów pomocy rodzinie i ośrodków pomocy społecznej. Ale to nie ostatni konkurs w tym roku. Miasta, gminy i powiaty mogły skorzystać z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, wspierającego włączenie społeczne. – To działania dla mieszkańców Dolnego Śląska na rzecz ich integracji zarówno...

 • Zmiany przepisów dot. agencji zatrudnienia od 1.06.2017r.

  Od dnia 1 czerwca 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 962), zmieniające przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 645, z późn. zm.) w zakresie funkcjonowania agencji zatrudnienia. Wyjątek stanowią przepisy art. 5 pkt 9 (w zakresie art. 18o ust. 2) oraz art. 5 pkt 14 przedmiotowej ustawy, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. Najważniejsze zmiany dotyczą: ...

 • Rekordy na Transgranicznych Targach Pracy w Zgorzelcu - do 19 maja potrwają targi on-line

  Blisko 2.000 odwiedzających, ponad 1.000 ofert pracy, 72 stoiska wystawiennicze. To rekordy Polsko-czesko-niemieckich Transgranicznych Targów Pracy, które już po raz 11. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zorganizował w Zgorzelcu Czwartkowe, 11 maja Transgraniczne Targi Pracy w Zgorzelcu zakończone sukcesem. Duże zainteresowanie ze strony wystawców spotkało się z ogromny zainteresowaniem odwiedzających, którzy mogli znaleźć pracę niemal we wszystkich branżach m.in. produkcyjnej i przemysłowej, logistycznej, sanitarnej, informatycznej, elektrycznej, medycznej, handlowej i usługowej. Po raz pierwszy, w trakcie targów,...

 • Konkurs plastyczny dla szkół z nagrodami

  Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy (DWUP) ogłasza konkurs plastyczny pn. „ Jak będę duży to będę pracować w Polsce, w Czechach lub Niemczech ".   Jest to pierwsza edycja tego typu przedsięwzięcia skierowanego do wszystkich uczniów szkół podstawowych z województwa dolnośląskiego. Celem konkursu z jednej strony jest zwiększenie rozpoznawalności marki EURES i Partnerstwa TriRegio, a z drugiej promowanie pomysłu i możliwości pracy na pograniczu polsko-czesko-niemieckim. Zamierzamy wybrać 12 najlepszych prac plastycznych. Podsumowaniem konkursu będzie wyprodukowanie kalendarzy, w których prezentowane będą...

 • Znamy termin Transgranicznych Targów Pracy w Zgorzelcu

  Już za nieco ponad dwa tygodnie ruszają Transgraniczne Targi Pracy. Dokładnie 11 maja (czwartek) do Zgorzelca przyjedzie ponad 70 wystawców z Niemiec, Czech i Polski. Zainteresowanie pracodawców jest rekordowe, a podczas ostatniej – najbardziej obleganej edycji – w Zgorzelcu wystawiło się ponad 60 przedsiębiorców. 90 proc. pracodawców i agencji pracy będzie rekrutowało do pracy w Niemczech. Właśnie u naszych zachodnich sąsiadów najbardziej brakuje rąk do pracy, a szczególnie cenione są umiejętności fachowców z Polski. Każdy z pracodawców zgłasza od kilku do nawet kilkudziesięciu ofert pracy. Już wiadomo, że...

 • Spotkanie promocyjne KFS

  Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy oraz Powiatowe Urzędy Pracy Województwa Dolnośląskiego ZAPRASZAJĄ na spotkania promocyjne Krajowego Funduszu Szkoleniowego, które odbędzie się 6 kwietnia 2017 roku (czwartek) we Wrocławiu w HOTELU GEM przy ul. Mianowskiego 2b w godz.10.00-13.00: Spotkanie adresowane jest do pracodawców z Dolnego Śląska, celem zapoznania się z korzyściami płynącymi ze skorzystania ze środków w ramach KFS   Korzyści: zdobycie wiedzy na temat pozyskiwania środków na szkolenia, kursy oraz studia podyplomowe dla pracowników i pracodawców; możliwość...

 • Trudna młodzież będzie mieć łatwiej

  Blisko 800 podopiecznych ośrodków wychowawczych i zakładów poprawczych, a także ich rodziny mogą liczyć na specjalną pomoc. Ponad 12 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego trafi do 13 placówek na Dolnym Śląsku. Największy projekt, warty 11 mln zł właśnie zaakceptował Zarząd Województwa Dolnośląskiego. Pomoc rusza już od stycznia 2017 r. i potrwa do końca 2018 r. W ramach trzech projektów z RPO, na które fundusze przekazuje Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, pomoc trafi do Miasta Wrocław oraz placówek z Powiatów: Bolesławieckiego, Głogowskiego, Jeleniogórskiego, Lubańskiego, Lwóweckiego, Świdnickiego, Wołowskiego...

Wyświetlanie 151 - 165 z 166 rezultatów.
Pozycji na stronę: 15

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę