Aktualności - Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy


Aktualności

 • Seminarium “Tworzenie i rozwój Centrów Usług Społecznych (CUS), w tym przy wsparciu Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska”.

  W związku z uruchamianym w grudniu 2023 roku konkursem wspierającym tworzenie i rozwój Centrów Usług Społecznych w ramach priorytetu 7.7 B FEDS - Dolnośląskie Forum Pomocy Społecznej oraz Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zapraszają do uczestnictwa w seminarium “Tworzenie i rozwój Centrów Usług Społecznych (CUS), w tym przy wsparciu Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska”.

 • Badania Rynku Pracy - „Rzemieślnicy oraz ich rola na dolnośląskim rynku pracy i edukacji”

  Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu zakończył w listopadzie br. badanie pt.: „Rzemieślnicy oraz ich rola na dolnośląskim rynku pracy i edukacji”

 • Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy wyróżniony podczas uroczystej Gali XXX-lecia istnienia KARR S.A.

  W ramach gali, KARR S.A., jako gospodarz wyróżnił po 5 podmiotów z Czech, Niemiec i Polski, doceniając dotychczasową współpracę. Jednym z wyróżnionych podmiotów był Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, który otrzymał z rąk Marszałka Województwa Cezarego Przybylskiego oraz Prezesa KARR S.A. Huberta Papaja podziękowania za dotychczasową współpracę

 • PRACODAWCO! Podnieś kompetencje swoich pracowników dzięki Funduszom EU. Wybraliśmy operatora na Dolny Śląsk

  Przedsiębiorco wybraliśmy projekt/operatora Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG SA, który będzie dofinansowywał z Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska usługi rozwojowe (kursy, szkolenia, doradztwo) dla firm działających na Dolnym Śląsku. Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw poprzez usługi realizowane w ramach Bazy Usług Rozwojowych (BUR) https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ i pomoże rozwijać przedsiębiorstwa i/lub jego pracowników

 • Informacja o sytuacji na rynku pracy w woj. Dolnośląskim we Wrześniu 2023 roku.

  Według GUS stopa bezrobocia rejestrowanego we wrześniu 2023 r. w województwie dolnośląskim wyniosła 4,4%, natomiast w kraju 5%. Pracodawcy zgłosili do powiatowych urzędów pracy 6 601 miejsc pracy i aktywizacji zawodowej, czyli 936 ofert pracy mniej niż w sierpniu 2023. Na 1 zgłoszone wolne miejsce pracy przypadał przeciętnie 1,2 nowo zarejestrowany bezrobotny. Z końcem września 2023 w ewidencji powiatowych urzędów pracy województwa dolnośląskiego odnotowano 52 273 osoby bezrobotne, w tym kobiety...

 • Uroczyście podsumowaliśmy wdrażanie programów PO WER 2014-2020 i RPO WD 2014-2020

  Za nami "Konferencja podsumowująca wdrażanie perspektywy finansowej 2014-2020 w ramach PO WER i RPO"

 • 1-2 listopada Urząd będzie nieczynny

 • Popłynie strumień unijnych pieniędzy by wesprzeć osoby niesamodzielne i ich opiekunów oraz aktywizować osoby z niepełnosprawnościami.

  11 października br. ruszył nabór wniosków o dofinansowanie projektów z Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska, w których wsparcie będą mogły uzyskać m.in. osoby niesamodzielne i ich opiekunowie oraz osoby z niepełnosprawnościami. Co ważne, na ten cel przeznaczono rekordową pulę środków z Unii Europejskiej sięgającą blisko 140 milionów złotych. Wnioski można składać do 30 listopada 2023 roku.

 • Informacja o sytuacji na rynku pracy w woj. Dolnośląskim w Sierpniu 2023 roku.

  Z końcem sierpnia 2023 w ewidencji powiatowych urzędów pracy województwa dolnośląskiego odnotowano 52 808 osób bezrobotnych, w tym kobiety stanowiły blisko 53,2% ogółu bezrobotnych. Pracodawcy zgłosili do powiatowych urzędów pracy 7 537 miejsc pracy i aktywizacji, na 1 zgłoszone wolne miejsce pracy przypadał przeciętnie 0,9 nowo zarejestrowany bezrobotny. Według GUS zarówno w województwie dolnośląskim jak i w kraju stopa bezrobocia rejestrowanego utrzymuje się, od trzech miesięcy, na tym samym...

 • Konwent Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy

  Zorganizowaliśmy w Łagowie k. Zgorzelca  Konwent Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy. W trakcie spotkania omawialiśmy tematy związane z bieżącą współpracą Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy z PUP regionu, omówiliśmy również m.in. stopień wydatkowania środków z FEDS 2021-2027 oraz środków z Funduszu Pracy. Załączniki Prezentacja przedstawiająca postęp wdrażania i planowane przez DWUP nabory w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska (pdf, 414 KB)

 • Konwent Dyrektorów WUP

  Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy z dniem 1 lipca 2023 roku przejął przewodnictwo w Konwencie Dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy. 20 września br. odbędzie się posiedzenie stacjonarne, które będzie doskonałą płaszczyzną do dyskusji na temat bieżących wyzwań jakie stawia przed nami dzisiejszy rynek pracy.

 • Dolnośląska Strategia Rozwoju Edukacji Zawodowej

  W związku z realizacją projektu zmierzającego do wypracowania Dolnośląskiej Strategii Rozwoju Edukacji Zawodowej, Lider projektu – Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu planuje w najbliższym czasie przeprowadzić warsztaty wdrożeniowe dla interesariuszy z obszaru szeroko rozumianej edukacji zawodowej i rynku pracy.

 • Informacja o sytuacji na rynku pracy w woj. Dolnośląskim w Lipcu 2023 roku

  Z końcem lipca 2023 w ewidencji powiatowych urzędów pracy województwa dolnośląskiego odnotowano 52 831 osób bezrobotnych. Pracodawcy zgłosili do powiatowych urzędów pracy 6 881 miejsc pracy i aktywizacji zawodowej, czyli 735 ofert pracy mniej niż w lipcu 2022. Na 1 zgłoszone wolne miejsce pracy przypadał przeciętnie 1 nowo zarejestrowany bezrobotny. Według GUS stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie dolnośląskim wyniosła w lipcu 2023 r. 4,4%, utrzymała się zatem na tym samym poziomie, co...

 • Dolnośląskie perspektywy na pracę w UE II

  Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy otrzymał środki Unii Europejskiej na Projekt „Dolnośląskie perspektywy na pracę w UE II". Projekt realizujemy, aby pobudzić mobilność zawodową 80 mieszkańców Dolnego Śląska. Nasz cel to zwiększenie ich szans na zatrudnienie. Umożliwimy uzyskanie nowych lub wyższych kwalifikacji przez co najmniej 40 osób oraz podjęcie zatrudnienia przez minimum 32 osoby - w Polsce lub w krajach należących do sieci EURES. Z Projektu mogą skorzystać osoby od 18 r.ż., które dodatkowo są: polskimi bezrobotnymi lub poszukującymi pracy lub migrantami powrotnymi, a także polscy pracodawcy, którzy...

 • Projekt Modernizacja instytucji i służb regionalnego rynku pracy

  Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy realizuje projekt „Modernizacja instytucji i służb regionalnego rynku pracy" współfinansowany ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.   Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 Priorytet 7 „Fundusze Europejskie na rzecz rynku pracy i włączenia społecznego na Dolnym Śląsku" Działanie 7.2 „Rozwój instytucji rynku pracy" Nr projektu: FEDS.07.02-IP.02-0002/23   Okres realizacji projektu: 30.06.2023 – 31.12.2027 r. Wartość całkowita projektu: 5 200 000,00 zł Wysokość wkładu Funduszy Europejskich: 3 640 000,00...

Wyświetlanie 16 - 30 z 166 rezultatów.
Pozycji na stronę: 15

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę