Strona główna - Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy


Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy

W związku z realizacją projektu zmierzającego do wypracowania Dolnośląskiej Strategii Rozwoju Edukacji Zawodowej, Lider projektu – Dolnośląska Szkoła Wyższa planuje w najbliższym czasie przeprowadzić cykl warsztatów strategicznych dla interesariuszy...

Sieć EURES rozpoczęła kampanię informacyjną związaną z uruchomieniem projektu pilotażowego pod nazwą „EU-Talent Pool” (Europejska Pula Talentów) w ramach inicjatywy KE.

Pracodawcy z Dolnego Śląska otrzymają w tym roku fundusze na kursy, szkolenia i studia podyplomowe – słowem na rozwój swoich pracowników. Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy podzielił ponad 16 milionów złotych w ramach Krajowego Funduszu...

Z końcem listopada 2022 w ewidencji powiatowych urzędów pracy województwa dolnośląskiego odnotowano...

„Praca ponad granicami – transgraniczny rynek pracy" „Praca ponad granicami – transgraniczny rynek pracy oraz przygotowanie do utworzenia przygranicznej sieci współpracy urzędów pracy na obszarze Euroregionu Nysa"

„Nowoczesny doradca zawodowy w PSZ" „Bariery i szanse wsparcia i obsługi tzw. "trudnego klienta" instytucji rynku pracy na terenie Dolnego Śląska" „Doradztwo na odległość - badanie alternatywnej formy poradnictwa zawodowego " „Poradnictwo na odległość" „Obserwatorium Dolnośląskiego Rynku Pracy i Edukacji" ...

„Wymiany i spotkania transgraniczne" (WIST) „What about you?" „ European Best Practices on Cross Border Internship and Labour Mobility" (EBCIL) "Improving Employment Opportunities in the Labour Market for Marginalised Communities"

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

5,2%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec grudnia 2022 r.
wykres statystyki

  • 1.304,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.565,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 652,10 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 38.884,02 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Archiwalna strona Dolnosląskiego WUP

Archiwalna strona Dolnośląskiego WUP

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę