Strona główna - Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy


Konwent Dyrektorów WUP - Baner
Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy
Konwent Dyrektorów WUP

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy z dniem 1 lipca 2023 roku przejął przewodnictwo w Konwencie Dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy. 20 września br. odbędzie się posiedzenie stacjonarne, które będzie doskonałą płaszczyzną do dyskusji na temat...

W związku z realizacją projektu zmierzającego do wypracowania Dolnośląskiej Strategii Rozwoju Edukacji Zawodowej, Lider projektu – Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu planuje w najbliższym czasie przeprowadzić warsztaty wdrożeniowe dla...

Z końcem lipca 2023 w ewidencji powiatowych urzędów pracy województwa dolnośląskiego odnotowano 52...

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy otrzymał środki Unii Europejskiej na Projekt „Dolnośląskie perspektywy na pracę w UE II". Projekt realizujemy, aby pobudzić mobilność zawodową 80 mieszkańców Dolnego Śląska. Nasz cel to...

„Praca ponad granicami – transgraniczny rynek pracy" „Praca ponad granicami – transgraniczny rynek pracy oraz przygotowanie do utworzenia przygranicznej sieci współpracy urzędów pracy na obszarze Euroregionu Nysa"

„Nowoczesny doradca zawodowy w PSZ" „Bariery i szanse wsparcia i obsługi tzw. "trudnego klienta" instytucji rynku pracy na terenie Dolnego Śląska" „Doradztwo na odległość - badanie alternatywnej formy poradnictwa zawodowego " „Poradnictwo na odległość" „Obserwatorium Dolnośląskiego Rynku Pracy i Edukacji" ...

„Wymiany i spotkania transgraniczne" (WIST) „What about you?" „ European Best Practices on Cross Border Internship and Labour Mobility" (EBCIL) "Improving Employment Opportunities in the Labour Market for Marginalised Communities"

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

5,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lipca 2023 r.

 

wykres statystyki

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 42.034,56 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Archiwalna strona Dolnośląskiego WUP

Archiwalna strona Dolnośląskiego WUP

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę