Strona główna - Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy


W okresie sprawozdawczym odnotowano na dolnośląskim rynku pracy 67 044 osoby...

PROCEDURA 1.2 – ROZLICZENIE PO ZAKOŃCZENIU UMOWY o wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (art. 15 g ustawy *) Uwaga! Od 24 czerwca 2020 r....

  >>>  TARCZA 4.0 – WAŻNE ZMIANY I ŚWIADCZENIA ...

Kontakt w sprawie ubiegania się o dofinansowanie i rozliczanie pomocy...

 

ZMIANA RACHUNKÓW BANKOWYCH OD 15/02/2019r.

z dniem 15 lutego 2019r. zmianie ulegają numery wszystkich rachunków bankowych
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy

opłaty z tytułu wpisu do rejestru Agencji Zatrudnienia i opłat za wydanie zaświadczenia stwierdzającego wykonywanie działalności w RP
od dnia 15 lutego 2019r. powinny być dokonywane na rachunek bankowy
91 1090 2271 0000 0001 4180 0903 Santander Bank Polska S.A.

Rachunek bankowy – wadia (aktywny od dnia 15 lutego 2019r.)
Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
30 1090 2271 0000 0001 4180 4751  Santander Bank Polska S.A.

„Praca ponad granicami – transgraniczny rynek pracy" „Praca ponad granicami – transgraniczny rynek pracy oraz przygotowanie do utworzenia przygranicznej sieci współpracy urzędów pracy na obszarze Euroregionu Nysa"

„Nowoczesny doradca zawodowy w PSZ" „Bariery i szanse wsparcia i obsługi tzw. "trudnego klienta" instytucji rynku pracy na terenie Dolnego Śląska" „Doradztwo na odległość - badanie alternatywnej formy poradnictwa zawodowego " „Poradnictwo na odległość" „Obserwatorium Dolnośląskiego Rynku Pracy i Edukacji" ...

„Wymiany i spotkania transgraniczne" (WIST) „What about you?" „ European Best Practices on Cross Border Internship and Labour Mobility" (EBCIL) "Improving Employment Opportunities in the Labour Market for Marginalised Communities"

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu czerwca 2020r.
202006_stopa.png

  • 881,30 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.057,60 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 440,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 31.988,82 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę