Aktualności - Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy


Aktualności

 • Informacja o sytuacji na rynku pracy w woj. Dolnośląskim w Grudniu 2023 roku.

  Z końcem grudnia 2023 w ewidencji powiatowych urzędów pracy województwa dolnośląskiego odnotowano 52 970 osób bezrobotnych, w tym kobiety stanowiły 52,8% całej populacji bezrobotnych. Liczba osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy wyniosła 42 428. W grudniu 2023 pracodawcy zgłosili do powiatowych urzędów pracy 7 730 miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. Na 1 zgłoszone wolne miejsce pracy przypadało przeciętnie 0,8 nowo zarejestrowanego bezrobotnego. Według GUS stopa bezrobocia...

 • Cyfrowe kompendium wiedzy o regionalnym rynku pracy

  Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy informuje o uruchomieniu pod adresem www.obserwatoium.dwup.pl Cyfrowego kompendium wiedzy o regionalnym rynku pracy w ramach projektu pn. „Obserwatorium Rynku Pracy” realizowanego z Priorytetu nr 7 „Fundusze Europejskie na rzecz rynku pracy i włączenia społecznego na Dolnym Śląsku”, Działania nr 7.2 „Rozwój instytucji rynku pracy” Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

 • „Pomoc Techniczna FEDS DWUP-EFS+” - projekt zapewniający wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy

  „Pomoc Techniczna FEDS DWUP-EFS+” – projekt zapewniający wsparcie wdrażania Funduszy Europejskich dla Dolnego Śląska w Dolnośląskim Wojewódzkim Urzędzie Pracy

 • Informacja o konferencji podsumowującej 11.01.2024

  11 stycznia 2024 r. odbyła się konferencja podsumowująca dotychczasowe działania w projekcie "Dolnośląska Strategia Rozwoju Edukacji Zawodowej". W konferencji wzięło udział ponad 120 osób reprezentujących środowisko edukacji, samorządu oraz biznesu, zainteresowanych rozwojem edukacji zawodowej na Dolnym Śląsku.

 • Informacja o sytuacji na rynku pracy w woj. Dolnośląskim w Listopadzie 2023 roku.

  Z końcem listopada 2023 w ewidencji powiatowych urzędów pracy województwa dolnośląskiego odnotowano 52 281 osób bezrobotnych. Według GUS stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie dolnośląskim wyniosła 4,4% , w kraju wskaźnik bezrobocia kształtuje się na poziomie 5%.Pracodawcy zgłosili do powiatowych urzędów pracy 4 963 oferty miejsc pracy i aktywizacji zawodowej, czyli 2 948 ofert pracy mniej niż w październiku 2023. Na 1 zgłoszone wolne miejsce pracy przypadało przeciętnie 1,4 nowo...

 • INFORMACJA O DZIAŁANOŚCI AGENCJI ZATRUDNIENIA

  Informujemy, że agencja zatrudnienia ma obowiązek przedstawiania w terminie od 1 - 31 stycznia 2024 r. informacji o działalności za 2023 r. Informacja o działalności agencji może zostać złożona w formie elektronicznej lub papierowej. Więcej informacji znajduje się w zakładce Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia.

 • Informacja o kontynuacji działalności w RIS na rok 2024

  Instytucja szkoleniowa wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) informuje właściwy wojewódzki urząd pracy o kontynuowaniu działalności szkoleniowej w kolejnym roku kalendarzowym, podając w terminie do 31 stycznia dane aktualne w stosunku do zawartych we wniosku o wpis do rejestru (Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004 r. w sprawie Rejestru Instytucji Szkoleniowych, tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 781). Więcej informacji znajduje się w zakładce REJESTR INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH (RIS)

 • Spotkanie Dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy Zuzanny Bielawskiej z przedstawicielami Fundacji Ukraina

  W dniu 15.12.br. odbyło się spotkanie Dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy Zuzanny Bielawskiej z przedstawicielami Fundacji Ukraina, którą reprezentował Pan Igor Lisin Wiceprezes Zarządu. Spotkanie miało na celu podsumowanie realizacji projektu „Praca bez granic”.

 • Informacja o sytuacji na rynku pracy w woj. Dolnośląskim w Październiku 2023 roku.

  Z końcem października 2023 w ewidencji powiatowych urzędów pracy województwa dolnośląskiego odnotowano 51 956 osób bezrobotnych. Według GUS stopa bezrobocia rejestrowanego w województwie dolnośląskim wyniosła 4,3% , w kraju 5% . Pracodawcy zgłosili do powiatowych urzędów pracy 7 911 miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. Na 1 zgłoszone wolne miejsce pracy przypadał przeciętnie 1 nowo zarejestrowany bezrobotny

 • Konferencja.: "Dolnośląska Strategia Rozwoju Edukacji Zawodowej - podsumowanie projektu”

  Serdecznie zapraszamy na konferencję pn.: "Dolnośląska Strategia Rozwoju Edukacji Zawodowej – podsumowanie projektu”, podczas której zostaną zaprezentowane wyniki prac nad Strategią Rozwoju Edukacji Zawodowej dla Dolnego Śląska. Termin: 11.01.2024 r. Miejsce: Aula Uniwersytetu Dolnośląskiego DSW, ul. Strzegomska 55

 • Informacja o planowanym posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy

  Uprzejmie informujemy, że na 15 grudnia 2023 r. na godz. 11:30 planowane jest posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, powołanej na kadencję na lata 2021-2025. Posiedzenie odbędzie się w Filii DWUP we Wrocławiu, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, sala konferencyjna IV piętro. Wnioski szkół składane w celu zaopiniowania nowego kierunku kształcenia, powinny trafić do urzędu przed posiedzeniem Rady, najpóźniej do czwartku 7 grudnia 2023 r .

 • Seminarium “Tworzenie i rozwój Centrów Usług Społecznych (CUS), w tym przy wsparciu Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska”.

  W związku z uruchamianym w grudniu 2023 roku konkursem wspierającym tworzenie i rozwój Centrów Usług Społecznych w ramach priorytetu 7.7 B FEDS - Dolnośląskie Forum Pomocy Społecznej oraz Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy zapraszają do uczestnictwa w seminarium “Tworzenie i rozwój Centrów Usług Społecznych (CUS), w tym przy wsparciu Programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska”.

 • Badania Rynku Pracy - „Rzemieślnicy oraz ich rola na dolnośląskim rynku pracy i edukacji”

  Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu zakończył w listopadzie br. badanie pt.: „Rzemieślnicy oraz ich rola na dolnośląskim rynku pracy i edukacji”

 • Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy wyróżniony podczas uroczystej Gali XXX-lecia istnienia KARR S.A.

  W ramach gali, KARR S.A., jako gospodarz wyróżnił po 5 podmiotów z Czech, Niemiec i Polski, doceniając dotychczasową współpracę. Jednym z wyróżnionych podmiotów był Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy, który otrzymał z rąk Marszałka Województwa Cezarego Przybylskiego oraz Prezesa KARR S.A. Huberta Papaja podziękowania za dotychczasową współpracę

 • PRACODAWCO! Podnieś kompetencje swoich pracowników dzięki Funduszom EU. Wybraliśmy operatora na Dolny Śląsk

  Przedsiębiorco wybraliśmy projekt/operatora Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG SA, który będzie dofinansowywał z Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska usługi rozwojowe (kursy, szkolenia, doradztwo) dla firm działających na Dolnym Śląsku. Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw poprzez usługi realizowane w ramach Bazy Usług Rozwojowych (BUR) https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ i pomoże rozwijać przedsiębiorstwa i/lub jego pracowników

Wyświetlanie 1 - 15 z 162 rezultatów.
Pozycji na stronę: 15

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę